Alles over
prefab beton

Betonkernactivering

Zo wordt MVO wel heel lucratief!

Inconvenient truth'People', 'Planet' en 'Profit / Prosperithy' als sleutelwoorden binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


Met Betonkernactivering dient u al deze doelen en uw energierekening kan ook nog eens tot 60% lager uitvallen. En het leukste is dat de investering niet of verwaarloosbaar hoger is in vergelijking tot traditionele gebouwen/installaties.


Afhankelijk van uw huidige uitgave aan koeling is de terugverdientijd van een dergelijk concept nul jaar tot maximaal enkele jaren puur bezien op energiekosten.Maar belangrijker nog; uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat de kostenvoordelen vanwege hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim door een verbeterd binnenklimaat een veelvoud van de totale bouwsom bedragen!

Wat is Betonkernactivering (BKA)?

Betonkernactivering komt in het kort neer op; het nuttig gebruiken van de massa van een gebouw om koude of warmte te bufferen en af te geven aan de binnenruimte.


Kenmerkend voor gebouwen met betonkernactivering:

 

·       Zeer comfortabel binnenklimaat (zomer en winter)

·       Sterke verlaging van energiekosten / CO2

·       Forse reductie van de EPC

Hoe werkt BKA?

In de constructieve betonnen vloeren worden leidingen aangebracht waardoor water kan stromen. Dit leidingnetwerk wordt gekoppeld aan een warmtepomp, die koude of warmte onttrekt aan de bodem en / of de omgeving 1). Er zijn vloersystemen waarin deze koel- en verwarmingsleidingen al fabrieksmatig zijn aangebracht, ook zijn er systemen waarin dit op de bouwplaats in de ruwbouwfase plaatsvindt. De constructieve betonnen vloer vervult zo de functie van zowel koel- als verwarmingselement.

Bij betonkernactivering wordt altijd uitgegaan van 'lage temperatuur verwarming' (LTV). Hierdoor kan met lage watertemperaturen toch een comfortabel binnenklimaat worden gerealiseerd.


1) Dit kan zowel Koude en Warmte Opslag -KWO- in (grond)water zijn maar ook bijvoorbeeld via systemen die werken op basis van buitenlucht.

         BKA verwarmen                                                                                                                
Water opwarmen tot ca 27 0C                                

vraagt minder energie

(27 0C – 12 0C = 15 0C)BKA koelenAanvoerwater van 12 0C moet zelfs nog

iets bijgewarmd worden om te

kunnen koelen.Nu nog vooral in utiliteitsprojecten, maar ook toenemend in woningbouw

Omdat je met hetzelfde systeem zowel kunt koelen als verwarmen, wordt betonkernactivering nu nog vooral toegepast in kantoorachtige omgevingen en bijvoorbeeld schoolgebouwen. Daar is immers de koellast doorgaans groter dan de warmtevraag en is het financiële rendement dus evenredig. Overigens is vanwege deze koelvraag het thermisch activeren van de boven de gebruiksruimte gelegen vloeren (plafond) veel effectiever dan het activeren van de vloer (zoals bij vloerverwarming). Maar net zoals vrijwel iedere nieuwe auto standaard is voorzien van een airco-installatie, zal koeling als comfortfactor aan belang winnen. Nu al is een duidelijke toename te bespeuren bij gebouwen voor bijvoorbeeld 'zorg'.

Meer effectieve ruimte

In een gebouw met betonkernactivering worden geen systeemplafonds toegepast. Omdat de leidingen die voorheen veelal onder vloer werden gehangen, nu in de constructie worden weggewerkt, ontstaat een dunner vloerpakket. Omdat dit voordeel op iedere verdieping ontstaat kan het maar zo zijn dat in een gebouw een complete verdieping extra kan worden gerealiseerd binnen dezelfde gebouwhoogte.Ook radiatoren kunnen komen te vervallen. Hierdoor ontstaat meer effectieve ruimte en kan de gevel vrijer worden ingedeeld. Als u daarnaast kiest voor grote vrije overspanningen, zonder dragende wanden, kan de binnenruimte optimaal 'meebewegen' door de tijd.


Airco-unit

Leidingen onder de vloerDe Airco-unit is 'verleden tijd'                     Geen leidingen meer onder de vloer

Aandachtspunten bij ontwerp met BKA

-   Akoestiek

Omdat de constructie in direct contact moet blijven met de lucht in de binnenruimte, worden geen systeemplafonds toegepast. Een deel van de kosten die hiermee worden bespaard zal besteed moeten worden aan maatregelen die een goede akoestiek borgen. Hiervoor zijn inmiddels velerlei beproefde oplossingen (vraag hiernaar bij uw akoestisch adviseur).


-   Temperatuurinstelling

Omdat de ingestelde temperatuur in grote delen van het gebouw gelijk is, kan het wenselijk zijn om plaatselijk maatregelen te nemen waardoor de temperatuur in enige mate door de gebruiker kan worden beïnvloed. Denk hierbij aan het extra kunnen verwarmen van de ventilatielucht of een kleine elektrische convector. In de praktijk blijkt dat mensen vooral verschillende ‘warmtebehoefte’ hebben, in een gekoeld gebouw voelt vrijwel iedereen zich behaaglijk.


-   Dakconstructie

Als voor het dak een lichte constructie is bedacht zal het binnenklimaat in de daaronderliggende ruimte niet voldoen aan die van het verdere gebouw. Daarom is van belang dat op iedere bouwlaag voldoende massa beschikbaar is om te kunnen 'activeren'. Zo kan het hele gebouw zoder extra kosten met dezelfde installatie op een comfortabel temperatuurniveau worden gehouden. 


-   Leidingwerk

Vanwege het ontbreken van systeemplafonds zullen leidingen van bijvoorbeeld ventilatie en riolering in de constructie moeten worden opgenomen. Ook moet bij verticale doorvoeringen rekening worden gehouden met de in de vloer aanwezige klimaatleidingen. Dit lost u het eenvoudigst op door al in de ontwerpfase een installateur mee te laten denken.


-   Werkplekinrichting

Op een werkplek zijn doorgaans verlichting, computeraansluitingen en elektra gewenst. Daarvoor zijn velerlei praktische oplossingen, bijvoorbeeld met een ‘plafond-eiland’ zoals hieronder te zien is. Op deze wijze blijft uw ruimte flexibel en behoudt de vloer optimaal ‘luchtcontact’.


Plafondeiland

Bijvoorbeeld met behulp van een plafond-eiland

'sluit u de werkplek eenvoudig aan'.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld