Alles over
prefab beton

Bouwen wordt assembleren


Auto-assemblagelijnVerwacht mag worden dat het bouwproces in toenemende mate gaat lijken op die vaAmbachtelijk bouwenn bijvoorbeeld de automobielindustrie. Daar heeft de ‘assemblage-aanpak’ overigens enorme kwaliteits- en efficiencyverbeteringen voor de gehele keten tot gevolg gehad en kan men productieaantallen realiseren die voordien onmogelijk waren.Kwaliteit & betaalbaarheid

Onder invloed van de economische voortgang, het woningtekort, vergrijzing van onze bevolking en vraag naar meer kwaliteit, staan we nog maar aan het begin van de omvangrijke (ver)bouwopgave voor de komende jaren.

Een bouwopgave waarin individuele keuzevrijheid, energieverbruik en blijvende flexibiliteit van indeling, installatie en bestemming centraal zullen komen te staan. Immers alleen op deze manier kan de economische levensduur worden verlengd, de beheerskosten worden verlaagd en ontstaat overal een verbeterde verkoop-/verhuurbaarheid.

Prefab-bouwmethodes als remedie voor personeelstekorten

Een bedreiging voor de daadwerkelijke realisatie van de toekomstige bouwvraag vormt de huidige lage personeelsinstroom in de bouwbranche, hoge uitstroom en snelle vergrijzing onder (bouwplaats)personeel. De eerste effecten daarvan beginnen nu al merkbaar te worden. Uiteindelijk is de enige remedie om over te stappen op prefab-bouwmethodes die minder arbeid en vakmanschap op de bouwplaats vergen en een hoge bouwsnelheid bieden. De bouwplaats zal zich grotendeels transformeren tot een assemblageplaats. Een assemblageplaats waar met behulp van uitgekiende prefabconcepten op een snelle en economische wijze gewilde projecten worden gerealiseerd.

Betaalbaar bouwen, doet bouwen

bord-verkochtDoor op een meer industriële wijze binnen het gehele bouwproces te werken kan al vanaf de ontwerpfase voordeel worden behaald en kan zodoende de productiviteit flink positief worden beïnvloed. Uiteindelijk leidt dit tot gewilde en kwalitatief uitstekende gebouwen die ook nog eens betaalbaar zijn.

Hierdoor kan de noodzakelijke doorstroom binnen de (woning)markt goed op gang worden gebracht, hetgeen uiteindelijk de bouwvraag alleen maar doet toenemen.

Structureel arbeidstekort

Voorzijde rapport Commissie BakkerDe Commissie Bakker heeft de zaken eens grondig op een rij gezet en komt tot de conclusie dat het arbeidstekort van structurele aard is en alleen maar kan worden aangepakt door:


- Meer mensen langer te laten werken

- De arbeidsproductiviteit te verhogen

- De arbeidsflexibiliteit te verhogen


Stuk voor stuk aspecten waarin prefab-oplossingen een positieve bijdrage bieden.

Daarnaast biedt prefab-beton oplossingen voor het andere 'grote thema'; reductie CO2 uitstoot en energiebesparing.

Industrieel bouwen als oplossingsrichting

Voor het geval u denkt deze afslag te mogen negeren; de weg loopt verderop dood...Zomaar een aantal issues; maar telt u deze zaken eens voor uzelf op. Hoe gaat u straks op een betaalbare wijze gebouwen van hoge kwaliteit realiseren voor steeds mondiger afnemers?

De oplossingsrichting begint steeds duidelijker te worden: "het volledige proces op een meer industriële wijze benaderen en inrichten".

 

Door programma’s zoals ‘lean bouwen’ komt een groeiend aantal partijen uit de bouwkolom tot het inzicht dat alleen door zaken van meet af aan ‘juist’ te doen er ‘een wereld te winnen is’.


De kwaliteit en betrouwbaarheid van prefab betonnen oplossingen gekoppeld aan 'slimmigheden' die de noodzakelijke flexibiliteit in de gebruiksfase ondersteunen helpen in dit proces.

Geen belemmering voor een mooi gebouw

Praktijkproef:

“Met prefab kunnen architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd worden”.


Uit onderzoek van Arch-Vision blijkt dat inmiddels bijna driekwart van de Europese architecten vindt dat er tegenwoordig ook met prefab architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden.

Onder Nederlandse architecten is zelfs 86% hiervan overtuigd.


  • Meerderheid Europese architecten ziet toepassing prefab niet ten koste gaan van architectonische design
  • Merendeel architecten verwacht bovendien in de toekomst vaker prefab te gebruiken


Snel na de intrede van prefab erkenden architecten de operationele voordelen van deze bouwmethode. De beperking in keuzevrijheid was echter een destijds veel gehoord bezwaar. De toepassing van prefab zou vanwege de uniformiteit ten koste gaan van het architectonische design. Sindsdien zijn prefab elementen volop doorontwikkeld en blijkt uit de jongste meting dat het merendeel van de architecten heeft ervaren dat ook met prefab tegenwoordig architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden.


Nederland koploper
Om te achterhalen hoe architecten denken over het gebruik van prefab is hen de volgende stelling voorgelegd: "Ook met prefab kunnen tegenwoordig architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd worden."

Uit de resultaten blijkt dat 88% van de Nederlandse en 83% van de Spaanse architecten vindt dat ook met prefab architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden. Ook in Frankrijk (76%), Italië (69%), Duitsland (66%) en Engeland (64%) is een meerderheid van de architecten het (zeer) eens met de stelling.

Prefab biedt goede oplossingen


Gemiddeld 74% van de Europese architecten vindt in 2011 dat er met prefab tegenwoordig architectonische hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een stijging van maar liefst 10%. Vooral Duitse architecten zijn het afgelopen jaar overstag gegaan. In 2010 was nog slechts drie op de tien Duitse architecten het namelijk eens met de stelling.


Meer prefab verwacht
Een meerderheid van de Franse, Spaanse (beide 66%) en Nederlandse architecten (51%) verwacht daarnaast in de toekomst meer gebruik te zullen maken van prefab. Zij hebben deze verwachting vanwege een krimpende arbeidsmarkt.

Ook andere Europese architecten verwachten om dezelfde reden een toename in het gebruik van prefab. Prefabricage is een mogelijke oplossing voor het tekort aan voldoende en geschikte mankracht omdat dit, indien goed uitgevoerd, in letterlijke zin veel werk uit handen neemt.

Het aandeel architecten dat deze verwachting heeft, is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Hieruit blijkt dat de verwachte toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt in deze landen een stimulerend effect heeft op het gebruik van prefab.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld