Alles over
prefab beton

Breedplaat - Zelfverdichtend beton

Op 27 mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Op 25 september zijn twee onderzoeksrapporten gepubliceerd van TNO en Adviesbureau Hageman die zijn gemaakt in opdracht van Eindhoven Airport respectievelijk BAM.

Voorts is er een onafhankelijk onderzoek gestart door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dit onderzoek loopt nog.


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft gemeenten verzocht eigenaren van gebouwen, die vanaf 1999 gebouwd zijn met breedplaatvoeren, te benaderen om de constructie aan de hand van een stappenplan te onderzoeken.


Er zijn verschillende soorten beton en breedplaten, die ieder verschillende eigenschappen hebben. Elk soort beton, plaat en vloer heeft weer andere eigenschappen. Partijen in het bouwproces moeten uiteraard met die verschillende eigenschappen rekening houden. Indien partijen daarbij de vigerende regelgeving en normen in acht nemen, komt de veiligheid niet in gevaar.


In een incidenteel geval, zoals bij de in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven, is tijdens de uitvoering één en ander misgegaan De minister van BZK heeft adequate stappen genomen en gemeenten verzocht gebouweigenaren van na 1999 gebouwde gebouwen te benaderen om aan de hand van een stappenplan te onderzoeken of en in welke mate er in een gebouw een mogelijk veiligheidsrisico is. De AB-FAB wacht de bevindingen van deze onderzoeken af en wil daarop niet vooruitlopen. Het is verstandig dat stappenplan te volgen en de veiligheid te controleren voor bestaande bouwwerken.


Het informatiedocument geeft helder weer wat te doen na een bepaalde stap in het stroomschema. Al gauw blijkt dat de meeste gebouwen helemaal geen meerzijdige draagweg hebben en daardoor is bij die gebouwen geen positief moment tussen de naden van de breedplaten. Daarmee wordt stap twee afgerond en is de conclusie: het gebouw is veilig.


Om nu een inschatting te kunnen maken ten aanzien van stap 4, de vraag: “Is er niet-opgeruwd ZVB toegepast?” met als keuze Ja, dan naar stap 5 of Nee, “Vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk. Wachten op nader onderzoek.”


Hiertoe is de volgende informatie beschikbaar gesteld door verschillende producenten, te weten:


De Ruwbouw Groep:

https://www.ruwbouw.nl/breedplaatvloeren-na-1999/


Geelen Beton:

http://www.geelen-beton.nl/nieuws/64/productie-breedplaatvloeren


Orion Beton:

http://www.orionbeton.com/nieuws/item/24/breedplaten-van-orion-beton-bv-vallen-buiten-de-risicoanalyse


Betonson:

http://www.betonson.com/producten/plus-breedplaatvloer


De Hoop Pekso:

https://www.dehoop-pekso.nl/nl/actueel/nieuwsoverzicht/bericht:productie-breedplaatvloeren.htm


Prefab Beton Veghel:

http://www.prefab.nl/node/168

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld