Alles over
prefab beton

Documentatie / Downloads

Handige documenten en downloads!

AB-FAB kranten

De AB-FAB krant biedt verdieping op relevante thema's!


Een aantal keer per jaar geeft AB-FAB een themaspecial uit.

Deze themaspecials 'de AB-FAB-Krant' worden ondermeer via de bouwkrant Cobouw verspreid.

 


Bekijk de reeds verschenen uitgaven:


"De schoonheid van prefab beton"

Mei 2018

Prefab beton biedt tal van praktische, technische en economische voordelen. Maar ook esthetische mogelijkheden liggen ten grondslag aan de keuze voor deze oplossingsrichting. In deze editie gaan we dieper in op de positieve bijdrage van prefab beton als we bijvoorbeeld spreken over de vrijheid van ontwerp en uiteindelijke ‘beeldkwaliteit’ van de projecten.


Laat u ook nu weer inspireren door voorbeelden uit de praktijk waar prefab beton een doorslaggevende bijdrage heeft geleverd aan de schoonheid als onderdeel van het succes van het project.
"Krachtig Prefab beton - deel II"

Januari 2018

In de vorige editie over ‘krachtig prefab beton’ stonden de praktische voordelen centraal. In deze editie is verder ingezoomd op ook de esthetische kracht die binnen handbereik is. Laat u ook nu weer inspireren door voorbeelden uit de praktijk waar prefab beton een doorslaggevende bijdrage heeft geleverd aan het succes van het project.


Krachtig Prefab beton deel I (AB-FAB)"Krachtig Prefab beton - deel I"

November 2017

In dit themanummer staan we stil bij slimme toepassingen, aandacht voor de omgeving, betere beheersing van kosten en risico’s. Vrijheid van ontwerp en geborgde kwaliteit van het eindresultaat. Actuele thema’s waar prefab beton bewezen oplossingen biedt.


"Ontwikkelend Prefab beton"

Juni 2017

In dit themanummer staan we stil bij de meerwaarde in de praktijk door te kiezen voor oplossingen op basis van prefab beton. Ook informeren wij u over een aantal nieuwe ontwikkelingen vanuit de industrie die inspelen op actuele thema’s.


"Eigentijds Preafb beton"

November 2016

In deze editie wordt ingezoomd op proces en gebruiksvoordelen van prefab beton. De huidige generatie prefab oplossingen biedt een scala van mogelijkheden als we kijken naar ontwerpvrijheid, vormvrijheid, gebruikswaarde en duurzaamheidsaspecten. Prefab beton borgt tegelijkertijd kwaliteit van product  en  uitvoering. 

                                                                                                                             

"Vanzelfsprekend Prefab beton"

Juni 2016

Vaak is de keuze voor prefab beton ingegeven door bijvoorbeeld bouwsnelheid, logistieke, esthetische en economische aspecten. Maar prefab beton staat ook aan de basis van ‘vanzelfsprekende zaken’ die u er ‘vanzelf’ bij krijgt. Denk bijvoorbeeld aan BIM, minder bouwoverlast, extra rendement en duurzaamheid.    


"Betrouwbaar Prefab beton - deel II"

 Januari 2016

In vervolg op de zeer goed gelezen afgelopen editie van oktober wordt opnieuw voor een aantal projecten teruggekeken naar de mate waarin de beoogde voordelen door prefab beton ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd in de dagelijkse praktijk.                                                                                                                                      


"Betrouwbaar Prefab beton"

Oktober 2015

In deze editie wordt ingezoomd op het aspect betrouwbaarheid van prefab beton. Het had ook 'voorspelbaarheid' kunnen heten omdat heel veel betrouwbaarheidsfactoren echt tot zijn recht komen als je vooraf garanties kunt afgeven.                                                                                                                                                         


"Esthetisch en functioneel Prefab Beton"

April 2015

Prefab beton kom je in het straatbeeld op soms onverwachte plaatsen tegen.  

Deze uitgave gaat over het slim combineren van constructieve en esthetische eigenschappen.

                                                                                                                                                                      


Oude uitgaven? Open hier het archief.


Boeken / naslagwerken

In de branche is veel kennis aanwezig.

Om die kennis met u te delen zijn tal van handige boekwerken voor u gratis digitaal in te zien.  

Deze handboeken zijn dusdanig compleet dat ieder handboek een eigen webpagina heeft.


Door op een uitgave te klikken gaat u naar de inhoudopgave.

 

Maak een keuze uit:


Klik op de afbeelding om deze uitgave te openen

Prefab Beton in Detail

De uitgave 'Prefab beton in detail' biedt een uitgebreid overzicht van de verbindingen en aansluitingen 

van prefab betonelementen.Prefab Beton in de Woningbouw

De uitgave "Prefab Beton in de Woningbouw" bevat informatie ten aanzien van detaillering, stabiliteitsvraagstukken en overige eisen te stellen aan oplossingen met prefab-beton. De geboden informatie is producentonafhankelijk en beslaat een brede range van prefab-producten zoals; kolommen, wanden en vloeren, maar ook balkons, dakranden, lateien, trappen, kelders, etcetera.


Handboek Prefab-Beton is nu volledig gedigitaliseerd

Een veelgebruikte kennisbron op zowel een praktisch niveau als op een wetenschappelijk niveau.

Wat begon als een aanzet om docenten en studenten te ondersteunen in hun kennisbehoefte over prefab-beton, groeide uit tot een enorme kennisbron van in totaal liefst 1.100 pagina's!.
Als opvolger van de papieren versie  is het handboek volledig digitaal uitgewerkt.Klik hier om naar de online-versie te gaan.

Bouwbesluit 2012

 

praktijkboek Bouwbesluit 2012Praktijkhandboek Bouwbesluit 2012

Bij de herziening van het Bouwbesluit is een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Het is daarom raadzaam om het besluit grondig te bestuderen. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is een ruim 300 pagina's tellende toelichting geschreven waarmee u wordt 'bijgepraat' over tal van wijzigingen. 

 

"Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012 helpt u om wegwijs te worden in het Bouwbesluit 2012. U kunt het Praktijkboek zien als een studieboek om de nieuwe materie te doorgronden. Het bevat daarbij voorbeelden van drie concrete bouwplannen."

 

Wilt u zich verder verdiepen in deze materie, via deze link kunt u aanvullende informatie vinden en de genoemde toelichting gratis inzien/downloaden. 

 

 

Bouwbesluit 2012 beschikbaar op telefoon

app Bouwbesluit

Sdu Uitgevers heeft de app Bouwbesluit 2012 voor de Apple iPhone op de markt gebracht.

De applicatie bevat de integrale tekst van Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012. Het biedt een nieuwsfeed en een twitterstroom over de bouwregelgeving. Volgens de ontwikkelaars is de applicatie actueel over veranderende wetgeving en de duiding. Ook biedt het een vergelijking op artikelniveau tussen Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012.

Het is de tweede Bouwbesluit-applicatie op de markt. De eerste applicatie maakt de integrale tekst offline beschikbaar.

 

Download gratis de app Bouwbesluit 2012

 

 

 

 

Bouwbesluit interactief raadplegen

Bouwbesluit interactief

Op de website van www.onlinebouwbesluit.nl kan op interactieve wijze het Bouwbesluit 2003 en 2012 geraadpleegd worden.

Een zoeksysteem helpt bij het zoeken in de tekst. Zo kan bijvoorbeeld de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van nieuwbouw en bestaande bouw worden opgezocht. Verder kan door het selecteren van gebruiksfuncties (zoals woonfunctie, winkelfunctie, industriefunctie) de juiste regelgeving per gebruiksfunctie worden weergeven.

 

De Regeling Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn eveneens op www.onlinebouwbesluit.nl te raadplegen. Een gedeelte van de site besteedt aandacht aan het laatste nieuws over het Bouwbesluit.

 

Bezoek www.onlinebouwbesluit.nl

 

Film kijken?

YouTube als kennisbronSnel en gemakkelijk kennis opdoen.

Om u hierin te ondersteunen zijn voor tal van onderwerpen filmfragmenten beschikbaar.

 

Bekijk:

 

 

BFBN prefab beton - deel 1

Deze film geeft een beeld van wat er met prefab beton mogelijk is.

 

 

BFBN prefab beton - deel 2

Sprak prefab beton deel 1 u aan?

Bekijk dan ook deel twee.

 

 

Betongranulaat, het toepassen van Betongranulaat als grindvervanger

Beton is volledig recyclebaar, een ruime toepassing van betongranulaat als grindvervanger in betonmortel verantwoord mogelijk.

 

 

Het storten van een trap met zelfverdichtend beton

Deze film laat goed zien hoe zelfverdichtend beton in de mal vloeit zonder te ontmengen. 

 

                                                                   

Spijkerbedpalen A12 afslag Woerden

Een opname van de heistelling. 

                                                                         

BFBN Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

U kunt hier de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2014) inzien en downloaden.

Per 29 oktober 2014 zijn de voorwaarden 2014 bekrachtigd door Bouwend Nederland en BFBN. Deze voorwaarden vervangen de eerdere versie uit 2007.

 

 

 

 

 

 

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld