Alles over
prefab beton

Milieu / Veiligheid / Arbo

" De thema's 'Milieu', 'Veiligheid' en 'Arbo' staan in de prefab-beton-industrie hoog in het vaandel.

  Bij alles dat we doen lopen deze aspecten 'als vanzelfsprekend' mee. "

 

Milieu

Binnen de prefabindustrie wordt gewerkt op basis van gesloten kringlopen.

Dit maakt optimale procescontrole mogelijk en biedt belangrijke milieuvoordelen.

Afhankelijk van het product kunnen zelfs materialen die zijn vrijgekomen bij sloopwerkzaamheden worden hergebruikt.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vervanging van een deel van de toeslagstoffen door betonpuingranulaat.


Alleen het gerede product verlaat de fabriek!Gesloten kringloop

Spaarzaam met energie en materiaal

AardbolPrefaboplossingen dragen bij aan reductie van grondstoffengebruik

Door een efficient productieproces en door optimaal gebruik van de eigenschappen van de gebruikte materialen 'verbruiken' prefab-betonnen-oplossingen minder energie en materiaal.

De constructies zijn doorgaans slanker (en dus lichter) waardoor de gehele constructie eenvoudiger geconstrueerd kan worden.


Prefaboplossingen vergen minder energie

Aanvoer van de zware grondstoffen geschiedt voor een groot deel per boot. Vanwege de schaalgrootte kunnen alle grondstoffen in de meest optimale belading worden aangevoerd. Voor zover er bij de productie al overtollige materialen ontstaan worden deze direct bij de bron hergebruikt.

Veiligheid

In de vakliteratuur wordt nog wel eens gesproken over de 3D's van de traditionele bouw; Dirty, Difficult and Dangerous.

Binnen de prefab-industrie heeft 'Veiligheid' veel aandacht, zowel bij de productie als bij de uiteindelijke verwerking van de producten.


Begeleiding op bouwplaatsHijsmiddelenZo wordt geïnvesteerd in veilige hijsmiddelen, goede verwerkingsinstructies voor bouwplaatspersoneel en technische begeleiding ter plaatse.
Arbo

Prefab werkt veiligerMet prefab-oplossingen is het goed en veilig werken!Doordat bouwen assembleren wordt verdwijnt het zware werk van de bouwplaats.

Mechanische hulpmiddelen nemen 'rugbrekende' taken over en dankzij goed uitgewerkte detailleringen passen alle prefab-bouwcomponenten precies. Daardoor kan het personeel veilig en arbeidsvriendelijk te werk gaan. Ander kenmerk van bouwplaatsen waar met prefab-betonnen bouwoplossingen wordt gewerkt is het geordende proces en de opgeruimde (dus veiligere) bouwplaats.

 

 

 

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld