Bruggen en Viaducten

Exponentiële groei

Het wegennet in Nederland is vanaf de jaren ’60 exponentieel uitgebreid. Ook het spoorwegennet is sterk gegroeid. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende woon-werkverkeer, de doorvoerfunctie, de hoge economische activiteiten en het verder doorgroeiende autobezit blijft de behoefte aan infrastructuur groot. De verkeersbelasting stijgt, zowel in aantallen voertuigen als in aslasten van zwaar vrachtverkeer. 

 

Online Handboek Prefab Beton

Exponentiële groei

Het wegennet in Nederland is vanaf de jaren ’60 exponentieel uitgebreid. Ook het spoorwegennet is sterk gegroeid. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende woon-werkverkeer, de doorvoerfunctie, de hoge economische activiteiten en het verder doorgroeiende autobezit blijft de behoefte aan infrastructuur groot. De verkeersbelasting stijgt, zowel in aantallen voertuigen als in aslasten van zwaar vrachtverkeer. 

 

Waterrijk land 

Onze infrastructuur vereist een grote hoeveelheid viaducten en bruggen, aangezien Nederland een waterrijk land is. Overigens niet alleen voor het doorgaande auto- en spoorverkeer, maar ook in steden en dorpen is en wordt een veelheid aan verkeersbruggen, fiets- en wandelbruggen toegepast. Prefab betonelementen zijn sinds het midden van de vorige eeuw gemeengoed bij de nieuwbouw en renovatie van bruggen en viaducten. Van sierlijke bruggetjes in parken van luttele meters overspanning tot drukke verkeersviaducten van kilometers lengte. Prefab beton heeft daarop altijd het juiste antwoord.   

Hoofdlijnen 

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen geschetst van de toepassing van prefab betonnen elementen c.q. liggers voor bruggen en viaducten. De belangrijkste aspecten passeren de revue, zodat opdrachtgever, ontwerper, constructeur, bouwer, student en andere belangstellenden wegwijs worden gemaakt in prefab beton. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden (te vinden onder 'relevante artikelen') wordt dieper ingegaan op de specifieke keuzes en constructies van bruggen en viaducten. Ook ten aanzien van het versterken van bestaande bruggen en viaducten, omdat een groot deel van onze infrastructuur ‘op leeftijd is’ en moet worden aangepast aan de toekomstige verkeersbelasting.


Ecoduct bij Oss - een van de voorbeeldprojecten

Prefab is een kans

Prefab beton is geen keuze maar een kans. De kans op succesvolle, duurzame en veilige bruggen en viaducten. Daarbij stellen de AB-FAB fabrikanten dat het zinvol is om de knowhow van de fabrikanten te benutten in de voorbereidings- en ontwerpfase. Het motto ‘Laat ons meedenken’ is gericht aan allen die zich inzetten voor het kunstwerk dat de toets der kritiek in alle opzichten kan doorstaan.

Lees meer: Toepassingsgebieden

Lees meer: Materiaalgebruik

Lees meer: Vormen en uitstraling© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld