Bruggen en viaducten

Exponentiële groei

Het wegennet in Nederland is vanaf de jaren ’60 exponentieel uitgebreid. Ook het spoorwegennet is sterk gegroeid. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende woon-werkverkeer, de doorvoerfunctie, de hoge economische activiteiten en het verder doorgroeiende autobezit blijft de behoefte aan infrastructuur groot. De verkeersbelasting stijgt, zowel in aantallen voertuigen als in aslasten van zwaar vrachtverkeer. 

Handboek Prefab Beton

Exponentiële groei

Het wegennet in Nederland is vanaf de jaren ’60 exponentieel uitgebreid. Ook het spoorwegennet is sterk gegroeid. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende woon-werkverkeer, de doorvoerfunctie, de hoge economische activiteiten en het verder doorgroeiende autobezit blijft de behoefte aan infrastructuur groot. De verkeersbelasting stijgt, zowel in aantallen voertuigen als in aslasten van zwaar vrachtverkeer. 

Waterrijk land 

Onze infrastructuur vereist een grote hoeveelheid viaducten en bruggen, aangezien Nederland een waterrijk land is. Overigens niet alleen voor het doorgaande auto- en spoorverkeer; ook in steden en dorpen is en wordt een veelheid aan verkeersbruggen, fiets- en wandelbruggen toegepast. Prefab betonelementen zijn sinds het midden van de vorige eeuw gemeengoed bij de nieuwbouw en renovatie van bruggen en viaducten. Van sierlijke bruggetjes in parken van luttele meters overspanning tot drukke verkeersviaducten van kilometers lengte. Prefab beton heeft daarop altijd het juiste antwoord.

Prefab is een kans

Prefab beton is geen keuze maar een kans. De kans op succesvolle, duurzame en veilige bruggen en viaducten. Het is zinvol om de kennis van fabrikanten van prefab betonproducten te benutten in de voorbereidings- en ontwerpfase. 

Kennisbank Betonhuis

Constructief Prefab is een van de sectoren binnen Betonhuis. Betonhuis heeft een kennisbank met veel informatie, onder andere op het gebied van bruggen en viaducten.