Kunstwerken met architectonische klasse

Rechttoe recht aan. Soms het meest wenselijk én economisch efficiënt als oplossing in de GWW-sector. Veel vaker wordt belang gehecht aan een goede architectonische inpassing van viaducten, bruggen, pijlers, parkeergarages keerwanden, duikers, kademuren en andere toepassingen in de stedelijke en landschappelijke omgeving. Het materiaal beton is in vrijwel elke vorm te vervaardigen. Dit biedt mogelijkheden om specifieke architectuurvormen te verwezenlijken, juist in de GWW-sector. Het mooie daarbij is dat nog steeds die economisch efficiënte oplossing blijft gelden, want architectuur, engineering en standaardmatig fabriceren blijven een sterke drie-eenheid in de prefab betonindustrie. Enkele aspecten van architectuur en prefab beton in de GWW-sector zijn voor u op een rijtje gezet. Daarbij is ‘grijs en saai’ omgezet in ‘rijk en fraai’. 

Bruggen en Viaducten

Esthetiek

Kunstwerken met architectonische klasse

Rechttoe recht aan. Soms het meest wenselijk én economisch efficiënt als oplossing in de GWW-sector. Veel vaker wordt belang gehecht aan een goede architectonische inpassing van viaducten, bruggen, pijlers, parkeergarages keerwanden, duikers, kademuren en andere toepassingen in de stedelijke en landschappelijke omgeving. Het materiaal beton is in vrijwel elke vorm te vervaardigen. Dit biedt mogelijkheden om specifieke architectuurvormen te verwezenlijken, juist in de GWW-sector. Het mooie daarbij is dat nog steeds die economisch efficiënte oplossing blijft gelden, want architectuur, engineering en standaardmatig fabriceren blijven een sterke drie-eenheid in de prefab betonindustrie. Enkele aspecten van architectuur en prefab beton in de GWW-sector zijn voor u op een rijtje gezet. Daarbij is ‘grijs en saai’ omgezet in ‘rijk en fraai’. 

Vormgeving, randbalken en pijlers bepalen karakteristieke uitstraling

De eigenlijke brug op een doeltreffende manier ontwerpen met zoveel mogelijk standaard betonelementen. Dit om de kosten en het proces te beheersen. Met pijlers en randliggers - die het meest in het oog springen - kan de architect de brug of het viaduct een bijzondere karakteristieke uitstraling meegeven. Daarom krijgen randliggers veel esthetische aandacht. Gebogen liggers, die een brug de beoogde poortfunctie geven, gekleurde randliggers passend in het landschap, afgeschuinde randliggers voor fraaie overgangsvormen, het kan allemaal. Zelfs bij speciaal vormgegeven viaducten en bruggen wordt een balans gezocht tussen vormgeving, engineering en seriematige productie. Zo wordt ook een elegant en bijzonder viaduct economisch haalbaar binnen de opdracht. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de vormgeving van de pijlers. Bijvoorbeeld fraai taps toelopende pijlers, ovale pijlers, gestapelde exemplaren met horizontale geleding, vele vormen zijn mogelijk. Architecten laten daarbij hun creativiteit de vrije loop. Veelal ook met een functionele aanleiding, zoals de beperkte ruimte onder een (stedelijk) viaduct, waarbij de pijler extra slank wordt vormgegeven.

Sierlijke slinger

Enschede beschikt over een meanderende fietsbrug. Het prachtige kunstwerk markeert de overgang van landelijk naar stedelijk gebied. De fietsbrug, die de veiligheid van fietsers tussen Enschede en Boekelo moet vergroten, slingert zich tot op 5,5 meter hoogte over de Auke Vleerstraat. Achter het speelse beeld gaat een doordachte engineering en seriematige productie plaats.


Foto ISI Fotografie

Zwevend, ruimtelijk viaduct

Het 24 Oktoberplein in Utrecht bezit een bijzondere fly-over van prefab kokerliggers. Alle 66 elementen zijn uniek van vorm, wat de productie extra bewerkelijk maakt. Het uitwaaieren van de velden en de ronde onderzijde van de liggers zorgen ervoor dat geen enkel element gelijk is. Productietechnisch is de variatie knap opgelost binnen het prefab beton concept. De bijzondere pijlerconstructie laat het viaduct als het ware zweven.


Robuuste, strakke stapeling

De pijlers van de fly-overs op het Vaanplein bij Ridderkerk zijn gekozen vanwege snelheid, beschikbare ruimte en hoge eisen aan kwaliteit. De zware pijlers zijn opgebouwd uit vier prefab elementen, onderling gekoppeld met valstaven, met daarboven een zeer omvangrijke pijlertafel. De opbouw geeft een strak beeld onder het viaduct.


Foto Joop Gijsbers Fotografie

Esthetiek zorgt voor fraaie stedenbouw

Bij de ombouw van de N261 Tilburg-Waalwijk kregen tien van de twaalf nieuwe kunstwerken een prefab betonnen onderbouwconstructie. De constructieve functie gaat vergezeld met de esthetische functie: de A-vormige en Y-vormige pijlers zorgen voor een fraaie architectonische en stedenbouwkundige inpassing van de kunstwerken. 


Nog meer fraaie vormen? Lees verder: Vormgeving, randbalken en pijlers

Lees verder: Slanke viaducten: streepje over weg en water

Lees verder: Bruggen inpassen in omgeving 

Lees verder: GWW-constructies: uitstraling dankzij figuraties, kleurgebruik, bekleding

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld