Esthetiek

Vormgeving, randbalken en pijlers

Vooral binnenstedelijk veel voordeel door minder pijlers

Bij de Westrandweg, een breed landviaduct dwars door stedelijk gebied van Amsterdam, is gekozen voor beperking van het aantal slanke pijlers - in combinatie met langere prefab betonliggers - om zo het beeld onder het viaduct zo min mogelijk te verstoren en ook om de invloed op het verkeer tijdens en na de aanleg zo gering mogelijk te houden.


Stijlvolle pijlers uit één stuk

Dankzij de busbaanbrug kunnen bussen en overig verkeer in Almere elkaar ongelijkvloers kruisen en is het stadscentrum beter bereikbaar. De busbaanbrug kenmerkt zich door een bijzonder slanke vorm van de randliggers. Meest opvallende zijn de pijlers die in één stuk zijn geprefabriceerd en zo een stijlvolle constructie opleveren. 

Vriendelijke vormen

De spoor fly-over tussen Haarlem en Spaarnwoude heeft een prachtige vorm van horizontaal gebogen prefab betonnen liggers, inherent aan het benodigde spoorverloop met een bochtstraal van 200 meter. De gekozen pijlerconstructie benadrukt door z’n vormgeving het speelse karakter van het kunstwerk met de vriendelijke vormen. Poort van Utrecht

Het vorkvormige Marinus van Tyrus over de A2 bij Utrecht moest van de architect de Poort van Utrecht symboliseren. Er is gebruik gemaakt van extra lange prefab betonliggers om hulpbrugconstructies te voorkomen, tegen het licht van verkeershinderarm werken op een drukke snelweg. De gewenste boogvorm voor het vorkviaduct is verkregen door de randelementen en leuningen extra toogvorm mee te geven, terwijl de liggers vrijwel vlak konden blijven. Met ietsje bolling om visueel juist recht te ogen bij zo’n lengte. Lees verder: Slanke viaducten: streepje over weg en water

Lees verder: Bruggen inpassen in omgeving

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld