Hoog tempo

Een brug kent een bovenbouw met brugdek en een onderbouw met pijlers en funderingen die de krachten van de brug op de ondergrond overbrengen. Bij de bovenbouw worden veelvuldig prefab betonliggers ingezet. Op de onderbouw worden in hoog tempo de liggers geplaatst. Met name bij verkeerswegen die volop in gebruik zijn, kan in pakweg een kwartier tijd een ligger op zijn plek worden gemonteerd. Het verkeer kan na een zogenaamde politiestop even later weer doorrijden.


Bruggen en viaducten

Gedeeltelijke of volledige prefabricage

Hoog tempo

Een brug kent een bovenbouw met brugdek en een onderbouw met pijlers en funderingen die de krachten van de brug op de ondergrond overbrengen. Bij de bovenbouw worden veelvuldig prefab betonliggers ingezet. Op de onderbouw worden in hoog tempo de liggers geplaatst. Met name bij verkeerswegen die volop in gebruik zijn, kan in pakweg een kwartier tijd een ligger op zijn plek worden gemonteerd. Het verkeer kan na een zogenaamde politiestop even later weer doorrijden.


Prefabricage van onderbouw

Om de verkeershinder over weg, spoor en water te verminderen wordt in toenemende mate gekozen voor prefabricage van de onderbouw. De landhoofden en pijlers kunnen namelijk in zijn geheel of in delen worden opgebouwd vanaf de vrachtwagen. In de middenberm of langs een drukke weg blijkt dit een uitkomst: minimale hinder voor het verkeer met een beperkt aantal afsluitdagen en geen noodzakelijke omleidingroutes. Ook om reden van een krappe bouwplaats, de gewenste hoge snelheid van realisatie of minimale overlast voor de omwonenden wordt gebruik gemaakt van een onderbouw in prefab beton. Wapeningstechnisch is dit prima opgelost. Uiteindelijk is alles in prefab beton vervaardigd, landhoofden met vleugels, middenpijlers, liggers en randbalken. Alleen de onderdraagbalk is vanwege de grootte op de palen gestort.


Viaduct Groenedijk: hier is een onderbouw toegepast in prefab beton

Goede voorbereiding

Voorwaarde is een goede voorbereiding, zodat alle elementen op de bouwplaats perfect in elkaar passen, inclusief de bevestigingsconstructies, zoals de doken. Belangrijk is een goede oplossing te vinden om brugdek en landhoofden technisch slim te koppelen, want er is sprake van grote krachten in dergelijke verbindingen.


Aanleg Westrandweg