Bruggen en viaducten

Hoge prestatie- en omgevingseisen

Vergrootglas

De prestaties van bruggen en viaducten liggen onder een vergrootglas. Niet alleen de nieuw te bouwen kunstwerken, ook de bestaande exemplaren. Het zware vrachtverkeer is door de jaren heen enorm toegenomen en zal nog zwaarder worden, zo is de verwachting. Rond 1960 waren vrachtwagens van vijftig ton nog een zeldzaamheid. In de jaren ’80 was dit geen uitzondering meer en in de jaren ’90 is dit aantal nog sterk toegenomen. Prefab beton voorziet hierin, terwijl het materiaalgebruik per m2 brugdek nog steeds relatief afneemt. Zowel de steeds hogere betonsterkteklasse die kan worden toegepast als de moderne reken- en voorspantechnieken maken het mogelijk om de overspanningen te vergroten totdat de maximale voorspancapaciteit of de interne hijscapaciteit is bereikt. Voorspannen is nu mogelijk tot 1500 ton en 2000 ton per ligger. Het maximale hijsvermogen in de fabriek en op het tasterrein heeft meer dan 200 ton bereikt. De elementen moeten evenwel transporteerbaar blijven, zodat de te volgen route naar de bouwplaats of transport over het water steeds moeten worden afgewogen. De montage- en stortwerkzaamheden op de bouwplaats worden in de huidige ontwerpen en systemen geminimaliseerd. De toepassing van zelfverdichtend beton (ZVB) vereenvoudigt de fabricage van prefab betonnen (rand)liggers, terwijl ook de visuele kwaliteit toeneemt. 

Steeds grotere overspanningen

Daar waar vroeger bruggen of viaducten eenvoudig in het landschap konden worden ingepast omdat er voldoende ruimte beschikbaar was en een eenvoudige kruising prioriteit kreeg, is die prioriteit nu vervallen. Bruggen en viaducten worden ingepast in de overgebleven beschikbare ruimte. En het is verbazend te constateren dat de oplossingen daarvoor steeds weer worden gevonden. Scheve kruisingen, veelhoekig of rond tracé, afgesnoten vorm van de doorsnede, kleine constructiehoogten, het blijkt mogelijk prefab beton oplossingen aan te dragen bij steeds grotere overspanningen.


Voor de brug bij Zuidhorn zijn liggers van maar liefst 68 meter geproduceerd

Esthetisch ontwerp

Bruggen en viaducten moeten ook esthetisch passen in hun omgeving. Opdrachtgevers en architecten komen vandaag de dag niet meer aan met een rechttoe rechtaan kunstwerk. Ontwerpen kijken daarbij naar vormgeving, materiaalgebruik, uitstraling en manier waarop kan worden ingespeeld op de (landschappelijke) omgeving. Met prefab beton zijn functionele, betaalbare, veilige, duurzame en zeker ook esthetische constructies te realiseren.


Coloradoviaduct op de Tweede Maasvlakte, antracietgrijze prefab panelen met bijzondere structuur