Functionaliteit 

Voor de opdrachtgever bepalen onder ander zaken als functionaliteit, overeenstemming met het programma van eisen, kosten, inpassing in de omgeving en beperking van overlast tijdens de uitvoering de keuze voor een brug. Daarbij krijgt de vormgeving een vooraanstaande plek. Materialisatie komt vaak op het tweede plan. De kracht van meerdere bouwsystemen ligt in een doordachte engineering van de gewenste brug, waarbij het bouwsysteem optimaal kan worden benut. Juist bij bruggen en viaducten is het belangrijk wensen, ontwerp, engineering en uitvoering integraal te benaderen. Op die manier kan ook recht worden gedaan aan de esthetische wensen van de architect, een efficiënte en effectieve constructie en een soepel uitvoeringsproces. 

 

Bruggen en viaducten

Integraal ontwerps-, engineerings- en uitvoeringsproces

Functionaliteit 

Voor de opdrachtgever bepalen onder ander zaken als functionaliteit, overeenstemming met het programma van eisen, kosten, inpassing in de omgeving en beperking van overlast tijdens de uitvoering de keuze voor een brug. Daarbij krijgt de vormgeving een vooraanstaande plek. Materialisatie komt vaak op het tweede plan. De kracht van meerdere bouwsystemen ligt in een doordachte engineering van de gewenste brug, waarbij het bouwsysteem optimaal kan worden benut. Juist bij bruggen en viaducten is het belangrijk wensen, ontwerp, engineering en uitvoering integraal te benaderen. Op die manier kan ook recht worden gedaan aan de esthetische wensen van de architect, een efficiënte en effectieve constructie en een soepel uitvoeringsproces. 

 

Balans tussen ontwerp en uitvoering

Architectonische wensen ten aanzien van vormgeving en slanke constructie kunnen in de engineeringfase worden gehonoreerd. Zo kan met behulp van randbalken een gewenst beeld van een kunstwerk worden verkregen. In de engineering wordt ook het evenwicht gezochte tussen constructief lichte of zwaardere oplossingen enerzijds en een praktische uitvoering. Daarbij kan de montage van de elementen vooraf worden afgestemd op de situatie van de bouwplaats en de aanvoerwegen. Zo kan een optimale balans tussen ontwerp en uitvoering worden verkregen.


Betonnen fietsbrug Auke Vleerweg in Enschede

Engineering

Crux in de engineering van bruggen en viaducten is het komen tot een samengesteld geheel van losse elementen. Het gaat immers niet om de betonliggers, maar om het complete brugdek als onderdeel van een totale brug. Daarbij is de engineering alsmede de specialistische kennis vanuit de fabrikanten van prefab beton onontbeerlijk.

Viaduct Groenedijk, met onderbouw in prefab beton

Bundeling van krachten

Zowel bij traditionele vormen van aanbesteding als contracten en werkwijzen zoals Design&Construct, Design Construct Finance Maintenance, EMVI en System Engineering ligt de basis voor een uitgekiend kunstwerk in de bundeling van krachten. Niet alleen bij maatwerk oplossingen, maar zeker ook bij meer standaardmatige bruggen en viaducten is het tijdig inschakelen van de fabrikant van prefab beton in heel veel gevallen winstgevend qua resultaat. Resultaat op het gebied van ontwerpmogelijkheden, constructief slimme oplossingen, kostenbeheerste processen en een soepele uitvoering met minimale risico’s voor opdrachtgever en bouwer.