Bruggen en Viaducten

Materiaalgebruik

Geconditioneerde omstandigheden

Bruggen worden in de regel geconstrueerd uit (prefab) beton, metselwerk, metaal (staal, vroeger gietijzer). Voor korte en kleinere bruggen worden andere materialen zoals hout en kunststof gebruikt. Ook combinaties zoals staalbetonbruggen zijn mogelijk. Het gebruik van prefab beton neemt zowel voor de grote als kleine bruggen en viaducten toe. Daarvoor is een aantal redenen te geven. Zo zijn er de bekende voordelen van prefab beton, waaronder de hoge kwaliteit - mede als gevolg van de productie onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek, de snelheid van bouwen, de just in time levering en montage en de minimale overlast voor de omgeving en het weg-, spoor-, en scheepvaartverkeer. Daarnaast leidt de standaardisatie en repetitiefactor van prefab liggers tot kostenbeheersing. Prefab beton kent zeer lage (integrale) kosten per m2 dekconstructie. Binnen de standaardisatie is echter variatie mogelijk, zodat ook aan specifieke wensen van constructie en ontwerp kan worden beantwoord. 

In de fabriek

Duurzaam materiaal

Beton is ook een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. De levensduur van beton is hoog en de LCA van beton steekt gunstig af ten opzichte van andere materialen. De ecologische footprint is beperkt, mede doordat beton is opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen en beton volledig recyclebaar is. De cradle2cradle filosofie is van toepassing op het materiaal beton. Beton wordt gezien als een ‘groen’ bouwmateriaal. LCA-onderzoeken staven dit beeld.

Potentie van beton 

Vermeldenswaardig is tevens de potentie van het materiaal beton om op prestatie (sterkte, slankheid van constructie etc.) te worden samengesteld. Prefab beton kan traditioneel worden gewapend of worden voorgespannen. En behalve betonmengsel met gangbare C-sterkte zijn er ook Zeer Hoge en Ultra Hoge Sterkte Beton typen in prefab beton beschikbaar met druksterktes tot boven de 150 N/mm2. Juist voor bruggen en viaducten, waar de verkeersbelasting letterlijk en figuurlijk zwaar weegt, is dit een groot pluspunt.


Gooisebrug in de Meern, gemaakt in ZHSB, winnaar van de Betonprijs 2011


In dit verband kan voorts worden gewezen op de ontwikkeling van vezelversterkt beton, waarbij de prefab industrie koploper is. 

Lees meer: Vormen en uitstralingUHSB-brug in Rotterdam


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld