Bruggen en viaducten

Relevante artikelen

Kunstwerk met slanke kokerliggers verbindt N201 met A9

Betonson engineerde, prefabriceerde en monteerde 40 rechte en 48 gebogen liggers voor het kunstwerk dat de N201 met de A9 in Haarlemmermeer verbindt. Met de voorgespannen kokerliggers, voornamelijk vlak en soms gestaffeld geplaatst, verrees snel een slanke dekconstructie. Bij de prefabricage ging veel aandacht naar het uiterlijk van het betonoppervlak, dat voldoet aan strenge eisen. Het beperkte bouwterrein compliceerde de montage. De prefab betonnen elementen zijn over de weg getransporteerd, op de bouwlocatie gemonteerd en in dwarsrichting nagespannen. 

Slanke trogbruggen over de Dieze

Aan de noordkant van het treinstation 's-Hertogenbosch laat ProRail 3 nieuwe overspanningsconstructies bouwen voor het treinverkeer van en naar het noorden en het oosten. Met deze bijzonder slanke trogbruggen over de Dieze, die tot 55 meter overspannen, wordt een knelpunt in het spoornetwerk opgelost. Betonson is verantwoordelijk voor de engineering, de levering en de montage van de dekconstructies. De kunstwerken bestaan uit randliggers, vakwerk – middenliggers en bodemschalen. Op een voorbouwlocatie worden de fabrieksmatig voorgespannen randliggers opgehoogd en de middenliggers samengesteld uit individuele prefab componenten. Op de eindlocatie vindt de uiteindelijke montage plaats evenals de naspanning in dwars- en in langsrichting. De fly-over voor het treinverkeer vanuit Nijmegen is gereed. In juli 2013 wordt de inmiddels gemonteerde dubbelsporige brug ingeschoven voor het verkeer van en naar Utrecht. Direct hierna plaatst Betonson de laatste brugconstructie voor het treinverkeer richting Nijmegen. 

Kolossale prefab liggers voor verbreding A15

De vraag naar grotere, zwaardere, langere prefab betonelementen voor bruggen en viaducten neemt toe. Haitsma Beton ondervindt dit bijna dagelijks. Is het niet een lengte van 68 m voor prefab liggers om een kanaal in Groningen in één keer te overspannen, dan zijn het wel zware prefab pijlerelementen of samengestelde liggers van 240 ton. Deze laatste worden ingezet voor de verbreding van de A15.

Duurzame oeververbindingen met nostalgische uitstraling

​​​​​​​Harderwijk besloot in 2011 om 3 verouderde houten bruggen over de Friesegracht te vervangen. De Gelderse gemeente koos voor nieuwe oeververbindingen met een nostalgische uitstraling, passend bij het Hortuspark en de omliggende 19e-eeuwse bebouwing. De 12 meter overspannende constructies hebben een ontwerplevensduur van wel 100 jaar; veel langer dan de voormalige bruggen. Romein Beton engineerde, produceerde en monteerde de prefab brugliggers van het type Giro, waarop in het werk metselwerk randen en sierlijke leuningen kwamen. Na het gereedkomen van de onderbouw zijn de bruggen in het voorjaar van 2012 geplaatst en zijdelings nagespannen. Na het aanbrengen van het metselwerk, het leuningwerk en de bestrating namen de Harderwijkers de kunstwerken vorige zomer in gebruik. 

PIQ-liggers in standaard viaduct

Het aantal liggers is een viaduct bijna halveren. Waar een standaard kokerligger zo’n 1,50 m breed, daar is de PIQ-ligger van Spanbeton 2,79 m breed, dankzij de twee flenzen aan weerszijden. Gevolg is dat in een brugdek minder liggers nodig zijn en het brugdek ook sneller is gemonteerd. Wel moeten de brede voegen worden volgestort, maar de voordelen van kostenefficiency en snelheid (in productietijd en montagetijd) blijven aanwezig.

Er gaat niets boven Groningen - qua brugliggers dan

Een primeur voor de provincie Groningen: de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn kreeg de langste betonnen liggers die ooit zijn gemaakt. De enorme kokerliggers van 68 meter lang en 240 ton gewicht werden niet alleen geproduceerd door Haitsma Beton, ook het transport was in handen van het Friese betonbedrijf.

ZIP XL-ligger in Brabantse ecoducten

Prefab betonliggers krijgen letterlijk extra dimensies. Behalve het feit dat extra lange liggers worden toegepast daar waar grote overspanningen nodig zijn, neemt in het kader van de wens tot schaalvergroting ook de breedte toe. Voorbeeld daarvan zijn de ZIP XL prefab betonliggers van Spanbeton. De traditionele railbalkligger van 1,18 cm breedte is vergroot tot een XL-uitvoering van 1,48 cm breedte. Voor verschillende toepassingsgebieden een uitkomst, zoals voor brede ecoducten.