Betonproducent kan alles maken 

De ontwerper kan alles tekenen. De constructeur kan vervolgens een heleboel uitrekenen. De vraag is echter of de producent van prefab beton ook alles kan maken. Voor Haitsma Beton is het antwoord in principe ja, te meer omdat beton zich in elke vorm laat vloeien. Belangrijk is echter om daarbij op zoek te gaan naar efficiency. Met bij voorkeur het gebruik van standaardmatige systemen die passen binnen een uniek project. Zoals het unieke project van horizontaal gekromde prefab betonliggers voor een fly-over over het spoor bij Haarlem.

 

Relevante artikelen

Horizontaal gekromde ligger voor fly-over Haarlem

Betonproducent kan alles maken 

De ontwerper kan alles tekenen. De constructeur kan vervolgens een heleboel uitrekenen. De vraag is echter of de producent van prefab beton ook alles kan maken. Voor Haitsma Beton is het antwoord in principe ja, te meer omdat beton zich in elke vorm laat vloeien. Belangrijk is echter om daarbij op zoek te gaan naar efficiency. Met bij voorkeur het gebruik van standaardmatige systemen die passen binnen een uniek project. Zoals het unieke project van horizontaal gekromde prefab betonliggers voor een fly-over over het spoor bij Haarlem.

 

Optimum tussen vormgeving en constructie

Elk project in de GWW-sector in bruggen en viaducten is uniek. De locatie, maatvoering, overspanning, verkeersbelasting, vormgeving, voldoende elementen om bruggen en viaducten van A tot Z als unicum te ontwerpen, te construeren en te bouwen. Daartegenover staat de beheersing van de kosten, mede via een zekere mate van standaardisatie. Dit kan uitstekend in de vorm van het gebruik van prefab betonliggers. Bij voorkeur uitgaan van een standaardmatig industrieel product, maar een product dat per project relatief eenvoudig is aan te passen aan de specifieke projecteisen. 


 

Efficiënt 

Het betonbedrijf zoekt daarbij naar de balans tussen zaken die echt projectspecifiek zijn en zaken die op een efficiënte manier kunnen worden gefabriceerd en gemonteerd. Zo zal een pijler per definitie uniek zijn gelet op de belastingen, afmetingen en vorm, waarbij prefab liggers voor het dek (qua vorm) meer standaardmatig kunnen worden gekozen. Toch gaat die vlieger niet altijd op. Hetzij door de locatie, hetzij door de wensen van opdrachtgever, hetzij door de vormgeving van de architect kunnen ook aan de prefab betonliggers specifieke eisen worden gesteld. Zo was de fly-over over het spoor bij Haarlem in een gebogen tracé voorzien. Tevens liep de fly-over mooi gekromd van maaiveld over het spoor en weer terug. Gevolg was dat er horizontaal gekromde prefab kokerliggers nodig waren.

 

Balans tussen vormgeving en uitvoerbaarheid

Gebogen en gekromde liggers vormen productietechnisch geen probleem vandaag de dag. Echter, voor de fabrikant is het een uitdaging om een goede balans te vinden tussen vormgeving, technische uitvoerbaarheid en kostenbeheersing bij dergelijke constructies. Op het moment dat er sprake is van een gebogen ligger, zal deze bij een oplegging op twee pijlers de neiging hebben om te kantelen door het asymmetrische karakter. Dit impliceert dat je de ligger wat breder moet maken om tegenwicht te bieden. Dit maakt de ligger echter zwaarder, met gevolgen voor transport, montage, onderbouw en dus kosten. Bij de fly-over is daarom gezocht naar een optimum in vormgeving, constructieve prestatie en uitvoerbaarheid. Voor het oog is er één mooie vloeiende lijn gerealiseerd, maar ‘achter de schermen’ is sprake van ingenieuze oplossingen als het gaat om de koppeling van elementen. Op deze manier kon toch gebruik worden gemaakt van meer uniformiteit van bepaalde liggers. Bovendien werd de stabiliteit zowel in de montagefase als in de eindfase doordacht opgelost. Hier toont zich de kennis van de prefab betonindustrie.  

Architectonische eisen 

De architectonische eisen aan het product golden overigens niet alleen voor de gebogen vormen, maar ook het aanzien van het materiaal beton. Door de prefabricage in geconditioneerde omstandigheden en gebruik te maken van uitgekiende betonmengsels is een superstrak product vervaardigd, dat zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers alle waardering krijgt. De fly-over dient vaak als referentieproject waar  architecten ideeën hebben ten aanzien van de vormgeving van nieuwe projecten. Want de trend is onmiskenbaar dat opdrachtgevers meer en meer uitgaan van een bijzondere vormgeving van bruggen en viaducten. Een positieve ontwikkeling. Vooral als deze in een goede balans tussen unieke vormgeving en bepaalde mate van standaardisatie in de uitvoering te realiseren is. Dat kan uitstekend in prefab beton, zo laat de fly-over in Haarlem zien.