Extra dimensies 

Prefab betonliggers krijgen letterlijk extra dimensies. Behalve het feit dat extra lange liggers worden toegepast daar waar grote overspanningen nodig zijn, neemt in het kader van de wens tot schaalvergroting ook de breedte toe. Voorbeeld daarvan zijn de ZIP XL prefab betonliggers van Spanbeton. De traditionele railbalkligger van 1,18 cm breedte is vergroot tot een XL uitvoering van 1,48 cm breedte. Voor verschillende toepassingsgebieden een uitkomst, zoals voor brede ecoducten.

 

Relevante artikelen

ZIP XL ligger in Brabantse ecoducten

Extra dimensies 

Prefab betonliggers krijgen letterlijk extra dimensies. Behalve het feit dat extra lange liggers worden toegepast daar waar grote overspanningen nodig zijn, neemt in het kader van de wens tot schaalvergroting ook de breedte toe. Voorbeeld daarvan zijn de ZIP XL prefab betonliggers van Spanbeton. De traditionele railbalkligger van 1,18 cm breedte is vergroot tot een XL uitvoering van 1,48 cm breedte. Voor verschillende toepassingsgebieden een uitkomst, zoals voor brede ecoducten.

 

Schaalvergroting in alle dimensies 

Ecoducten van meer dan 40 à 50 meter breedte zijn geen uitzondering in Nederland. Zo ook de vier ecoducten die Bam Civiel Zuid Oost bij Oss en Leende realiseert in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Zowel Rijk als provincie financieren deze faunavoorzieningen. Ecoduct Groote Heide (over de A2) verbindt de natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide. 
Ecoduct Leenderbos (over de N396) koppelt de natuurgebieden Valkenhorst en Leenderbos. 
Ecoduct Herperduin (over de A50) zorgt voor een verbinding tussen natuurgebied ’t Mun en Herperduin. Ecoduct Maashorst (over de N324) verbindt de natuurgebieden Maashorst en ecologische verbindingszone ’t Mun. De eerste twee zijn 50 meter breed, de andere twee 40 meter. In enkele gevallen worden ze zonder middensteunpunt gebouwd, met in de bermen een tussensteunpunt. 


25% minder liggers 

Op die breedte van 40 en 50 meter tikt het behoorlijk aan indien wordt gekozen voor een extra brede ligger. Dit is duidelijk het geval bij het ecoduct Herperduin, waar 25 ZIP XL betonliggers van 1,48 cm breedte het dek vormen. In vergelijking met de aanvankelijk gedachte liggers van 1,18 cm scheelt dit in aantal maar liefst 25% minder liggers. Juist op het moment dat een brug of viaduct zeer breed is, wordt het interessant om voor extra brede liggers te kiezen en zo het aantal benodigde liggers te verlagen. Dan benut je de potentie van dit type ligger optimaal. 


Railbalkconstructie 

De railbalkconstructie is een beproefd systeem, geschikt voor degelijke overspanningen van projecten 18 tot 50 meter overspanningen. Het dek wordt op de liggers gestort als een gewapende betonplaat en op die manier met de liggers verbonden.. Bijzonder bij het specifieke ecoduct bij Herperduin is de randbalk die als een 2.40 m hoge L-wand zowel het viaduct afsluit als de grond op het viaduct keert. Behalve deze dubbelfunctie is ook de naam van het ecoduct aan de buitenzijde in het betonoppervlak opgenomen. Montagesnelheid 

De ZIP railbalkligger is zowel in de reguliere breedte van 1,18 m als XL breedte van 1,48 m geschikt tot overspanningen van circa 50 meter. Daarboven kan worden overgestapt op de kokerbalkligger die tot op heden lengtes tot 70 meter bestrijkt. De keuze voor een extra brede ligger is interessant als de breedte van het viaduct daar aanleiding toe geeft en men bijvoorbeeld van de oorspronkelijke gedachte 32 liggers er slechts 25 nodig heeft voor circa 40 m breedte. Zeven liggers minder scheelt in montagesnelheid en bouwkosten. Alleen al om die reden zal de trend naar schaalvergroting verder doorzetten, zo verwacht Spanbeton.