Bruggen en viaducten

Toepassingsgebieden

Scala aan toepassingsgebieden

Hoewel een brug of viaduct altijd een vaste of beweegbare verbinding vormt tussen twee van elkaar gescheiden punten, is er in de praktijk een scala aan toepassingsgebieden. Op het moment dat dit een brede rivier is, is het een lange verkeers- of spoorbrug. Kruist de weg andere (spoor)wegen, dan is er sprake van een viaduct. Ook een landviaduct is mogelijk, waarbij een weg op niveau wordt aangelegd en meerdere wegen en obstakels kruist. Veel aandacht gaat uit naar grote verkeers- en spoorbruggen, maar ook de kleinere autobruggen in steden en dorpen, de langzaam-verkeerbruggen of een combinatie daarvan worden met prefab betonelementen gerealiseerd.


Fiets-/voetgangersbrug in Harderwijk 

Tot de toepassinggebieden binnen bruggen en viaducten behoren:

  • Verkeersbruggen
  • Spoorbruggen
  • Wegviaducten
  • Spoorviaducten
  • Landviaducten
  • Fietsbruggen
  • Voetgangersbruggen
  • Agrarische bruggen
  •  Verhoogde busbanen
  • Ecoducten

Ecoduct in Oss

Prefab brugliggers

Zowel in de bovenbouw als onderbouw van bruggen en viaducten worden prefab betonelementen ingezet om verschillende redenen en met vele voordelen. Voor de bovenbouw zijn dat doorgaans prefab brugliggers. De elementen variëren in overspanningen van circa 4 tot bijna 60 meter. Deze prefab betonliggers die bij bruggen en viaducten worden ingezet, vinden echter ook hun weg naar andere (infrastructurele) toepassingen, zoals tunneldaken, brugliggers voor zware vloerconstructies, steigerconstructies, overkluizingen, draagconstructies voor geluidschermen, enzovoort.


Horizontaal gekromde ligger voor A15