Heipalen

Inleiding

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de slappe bodem, gefundeerd op palen. Het gaat daarbij voornamelijk om geprefabriceerde betonnen heipalen.

Handboek Prefab Beton

Inleiding

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de slappe bodem, gefundeerd op palen. Het gaat daarbij voornamelijk om geprefabriceerde betonnen heipalen.

De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

Het funderen op geprefabriceerde betonnen heipalen biedt legio voordelen. Zo wordt de hoge draagkracht gecombineerd met zeer geringe zettingen. Perfecte kwaliteit door prefabricage, en de paal wordt getest tijdens de uitvoering.

Belang van een betrouwbare fundering

Een onjuiste fundering leidt tot scheuren in gevels, scheefstand van de gehele constructie en in het ergste geval tot instorting. Het belang van een betrouwbare fundering is daarmee volledig duidelijk. De geprefabriceerde betonnen heipaal is bij uitstek geschikt voor een kwaliteitsfundering.

pisa groot

Het funderingsontwerp

Het funderingsontwerp is gebaseerd op bodemonderzoek. In Nederland wordt dat onderzoek meestal uitgevoerd met behulp van sonderingen. De bodemgegevens zoals in het sondeerrapport worden gepresenteerd, moeten worden vertaald naar een fundering met prefab heipalen.

Soorten heipalen

Er zijn heipalen in soorten en maten. De geprefabriceerde betonnen heipaal is doorgaans een voorgespannen paal, met een gladde schacht. Naast deze recht-toe-recht-aan paal, is er een groot assortiment prefab heipalen beschikbaar, elk voor specifieke toepassingen.

Productie van heipalen

De productie van heipalen vindt plaats onder ideale omstandigheden in de fabriek van de heipalenfabrikant. Het productieproces gaat van de grondstoffen van het beton, tot aan de levering van de heipalen op het bouwwerk: van zand tot klant.

Uitvoering van heiwerken

Na de productie en levering op het werk van de heipalen, is het tijd voor de uitvoering van het heiwerk. De palen worden vakkundig de grond ingeheid. Achter dit typisch Hollands schouwspel gaat een wereld aan kennis en kunde. 

heiwerk3

Invloed op de omgeving

Elk bouwwerk in de bebouwde omgeving heeft invloed op de omgeving. Al is het maar van de radio op de steiger, omwonenden gaan horen en voelen dat er wat gebeurt.De eerste activiteit op een bouwwerk is het maken van de fundering, het heien. Dat dit soms voor last zorgt valt haast niet aan te ontkomen. Maar overlast valt te voorkomen.

Kennisbank Betonhuis

Constructief Prefab is een van de sectoren binnen Betonhuis. Betonhuis heeft een kennisbank met veel informatie, onder andere op het gebied van heipalen.