Heipalen

Inleiding

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de slappe bodemgesteldheid, gefundeerd op palen, voornamelijk geprefabriceerde betonnen heipalen.
Online Handboek Prefab Beton

Inleiding

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de slappe bodemgesteldheid, gefundeerd op palen, voornamelijk geprefabriceerde betonnen heipalen.

De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

Het funderen op geprefabriceerde betonnen heipalen biedt legio voordelen. Zo wordt de hoge draagkracht gecombineerd met zeer geringe zettingen. Perfecte kwaliteit door prefabricage, en de paal wordt getest tijdens de uitvoering.
Lees meer: De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

Belang van een betrouwbare fundering

Een onjuiste fundering leidt tot scheuren in gevels, scheefstand van de gehele constructie, en in het ergste geval tot instorting. Het belang van een goede fundering is daarmee volledig duidelijk. De geprefabriceerde betonnen heipaal is bij uitstek geschikt voor een kwaliteitsfundering.
Lees meer: Belang van een betrouwbare fundering
pisa groot

Het funderingsontwerp

Het ontwerp van een fundering gaat uit van het bodemonderzoek. In Nederland meestal sonderingen. De bodemgegevens zoals in het sondeerrapport worden gepresenteerd, moeten worden vertaald naar een fundering met prefab heipalen.
Lees meer: Het funderingsontwerp

Type heipalen

De geprefabriceerde betonnen heipaal is doorgaans een voorgespannen paal, met een gladde schacht. Naast deze recht-toe-recht-aan paal, is er een groot assortiment prefab heipalen beschikbaar, elk voor specifieke toepassingen.
Lees meer: Heipalen in soorten en maten

tasveld 3

Productie van heipalen

De heipalen worden onder ideale omstandigheden geproduceerd in de fabriek van de heipalenfabrikant. Het productieproces gaat van de grondstoffen van het beton, tot aan de levering van de heipalen op het bouwwerk: van zand tot klant.
Lees meer: Productie van heipalen

Uitvoering van heiwerken

Na de productie en levering op het werk van de heipalen, worden de palen vakkundig de grond ingeheid. Elke Nederlander heeft wel eens bij een heiwerk staan kijken. Achter dit typisch Hollands schouwspel gaat een wereld aan kennis en kunde.
Lees meer: Uitvoering van heiwerken

heiwerk3

Invloed op de omgeving

Elk bouwwerk in de bebouwde omgeving heeft invloed op haar omgeving. Al is het maar van de radio op de steiger, omwonenden gaan horen en voelen dat er wat gebeurt.De eerste activiteit op een bouwwerk is het maken van de fundering, het heien. Dat dit soms voor last zorgt valt haast niet aan te ontkomen. Maar overlast valt te voorkomen.
Lees meer: Invloed op de omgeving


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld