Goede fundering

Zonder een goede fundering verzakt een bouwconstructie of erger nog; leidt tot schade of zelfs instorting. Het veroorzaken van schade aan bebouwing gaat meestal gepaard met fikse schadeclaims.
Lees meer: Belang van een goede fundering
Heipalen

Belang van een betrouwbare fundering

Goede fundering

Zonder een goede fundering verzakt een bouwconstructie of erger nog; leidt tot schade of zelfs instorting. Het veroorzaken van schade aan bebouwing gaat meestal gepaard met fikse schadeclaims.
Lees meer: Belang van een goede fundering

Draagkrachtige bodemlaag

Een goede fundering is in elk geval gefundeerd op een draagkrachtige bodemlaag. In slechts een beperkt deel van Nederland bevindt die draagkrachtige laag zich aan het bodemoppervlak. Op alle andere locaties dienen funderingspalen de krachten uit de bovenbouw over te dragen naar de draagkrachtige bodemlaag.
Lees meer: Draagkrachtige bodemlaag

Bodemonderzoek als basis

De diepte van de draagkrachtige laag varieert over Nederland sterk. Om de diepte van de draagkrachtige laag ter plaatse van het bouwproject te bepalen is bodemonderzoek noodzakelijk. Niet alleen de diepte, maar ook de mate van draagkracht dient te worden bepaald.
Lees meer: Bodemonderzoek als basis

grondmonsters 1

Krachtsafdracht naar draagkrachtige bodem

De krachten uit de bovenbouw, zoals het eigen gewicht van die bovenbouw maar ook windbelasting en verkeersbelasting bij bruggen en viaducten, worden via de palen naar de draagkrachtige bodemlagen afgedragen. Tegelijkertijd moeten de vervorming, of indrukking, van de paalfundering minimaal en gelijkmatig zijn.
Lees meer: Krachtsafdracht naar draagkrachtige bodem

Heipalen leveren de betrouwbare fundering

Geprefabriceerde betonnen heipalen zijn uitstekend geschikt om de krachten van de bovenbouw naar de draagkrachtige grondlaag af te voeren. De heipalen worden van te voren geprefabriceerd, zodat duidelijk is wat de grond in gaat. Hoogwaardige productieprocessen in de fabriek zorgen voor uitmuntende kwaliteit.
Eenmaal geheid, is de betonnen heipaal getest om de krachten over te dragen.
Lees meer: De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

amsterdam houtenpalen 2

Eeuwenlang bewezen techniek

Het gebruik van heipalen stamt al uit de tijd van de Romeinen. Het gebruik van de sondering als meetmethode voor de draagkracht van de palen is honderd jaar oud. Met recht kan je spreken dat het funderen met heipalen een beproefde methode is.
Lees meer: Eeuwenlang bewezen techniek
Lees meer: Geschiedenis van de heipaal

Reconstructie Romeinse brug bij Cuijk

reconstructie romeinse brug cuijk
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld