Belang van funderen

Het belang van het funderen van onze constructies is iedereen bekend. Wie heeft er nu nog nooit bij een heistelling staan kijken hoe de lange heipalen de grond in worden geramd. Het is dankzij deze heipalen en andere funderingsconstructies dat woningen, gebouwen, viaducten, bedrijfsgebouwen, kantoren en andere constructies blijven staan. Want een constructie heeft een fundering nodig om te voorkomen dat er verzakkingen optreden. En verzakkingen zijn niet acceptabel in de hedendaagse bouw. Alleen van oude kerken en oude boerderijen verwacht en accepteert men nog wel verzakkingen en andere funderingsproblemen.
Belang van een betrouwbare fundering (2)

Belang van een betrouwbare fundering (3)

Belang van funderen

Het belang van het funderen van onze constructies is iedereen bekend. Wie heeft er nu nog nooit bij een heistelling staan kijken hoe de lange heipalen de grond in worden geramd. Het is dankzij deze heipalen en andere funderingsconstructies dat woningen, gebouwen, viaducten, bedrijfsgebouwen, kantoren en andere constructies blijven staan. Want een constructie heeft een fundering nodig om te voorkomen dat er verzakkingen optreden. En verzakkingen zijn niet acceptabel in de hedendaagse bouw. Alleen van oude kerken en oude boerderijen verwacht en accepteert men nog wel verzakkingen en andere funderingsproblemen.

Scheve toren in Delft

delft

Schade bij een gebrekkige fundering

De gevolgen van funderingsproblemen kunnen variëren van scheuren in woningen, tot aan het instorten van totale constructies. Maar van moderne gebouwen, eengezinswoningen, bungalows, kantoorgebouwen en viaducten, mag men er van uit gaan dat de fundering in staat is de krachten uit de bovenliggende constructie op te nemen, zónder verzakkingen.

Beperkte aandacht

De aandacht die de fundering in de bouw krijgt is vaak beperkt. Het komt onder de grond, je ziet het niet, en dus lijkt het niet belangrijk.  Problemen in de bouw worden vaak achteraf opgelost. Een lekkend dak kan nog wel op een later tijdstip worden verholpen, en ook andere bouwfouten zijn vaak later nog te herstellen. Dit in tegenstelling tot de fundering. De fundering is later niet meer toegankelijk, en aanpassingen en verbeteringen zijn op een later tijdstip niet meer, of tegen hele hoge kosten, te maken. Het moet in één keer goed. En dus verdient de fundering veel meer aandacht dan het in de hedendaagse bouw krijgt.

Beroemdheden

Er zijn gebouwen in de wereld die beroemd zijn vanwege de funderingsproblemen. Denk maar eens aan de toren van Pisa of de kerktoren van Delft. Hieronder een pijnlijk voorbeeld...


Funderingstechnieken door de eeuwen heen

Het doel van een fundering is scheefstand en verzakking te voorkomen. De oude Romeinen maakte al onderheide funderingen. Met houten palen werden de landhoofden van viaducten onderheid. In de Middeleeuwen was van deze techniek niet veel meer over. Oude gebouwen, kerken en kastelen werden gebouwd op een basis van koeienhuiden. Pas later werd de techniek van het heien van palen weer van stal gehaald. Zo zijn de oude grachtenpanden in Amsterdam gebouwd op houten heipalen.

Amsterdam, houten heipalen

amsterdam houten palen

Funderingstechniek van theorie naar praktijk

Het vakgebied van funderingstechniek beslaat het geheel van ontwerp tot en met realisatie van funderingen. Omdat geen grond hetzelfde is begint het ontwerpen van een funderingsconstructie met het verkennen van de ondergrond. Pas dan kan een funderingsconstructie worden ontworpen. De eis die aan de te ontwerpen fundering wordt gesteld is dat deze in staat is de krachten van de constructie, gebouw of kunstwerk naar de ondergrond af te dragen, zodanig dat de optredende deformaties en zettingen acceptabel zijn.

 

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld