Bodemopbouw

Voordat een fundering kan worden ontworpen moet duidelijk zijn met welke bodemopbouw we te maken hebben. Welke grondsoorten en op welke diepte die zich bevinden. De paalfundering zal moeten dragen op een draagkrachtige laag. Om de diepte van deze draagkrachtige laag te kunnen bepalen is onderzoek naar de bodem noodzakelijk. Dit onderzoek bepaalt tevens de mate van draagkracht van die draagkrachtige laag.

Belang van een betrouwbare fundering

Bodemonderzoek als basis

Bodemopbouw

Voordat een fundering kan worden ontworpen moet duidelijk zijn met welke bodemopbouw we te maken hebben. Welke grondsoorten en op welke diepte die zich bevinden. De paalfundering zal moeten dragen op een draagkrachtige laag. Om de diepte van deze draagkrachtige laag te kunnen bepalen is onderzoek naar de bodem noodzakelijk. Dit onderzoek bepaalt tevens de mate van draagkracht van die draagkrachtige laag.

Bodemopbouw

Voordat een fundering kan worden ontworpen moet duidelijk zijn met welke bodemopbouw we te maken hebben. Welke grondsoorten en op welke diepte die zich bevinden. De paalfundering zal moeten dragen op een draagkrachtige laag. Om de diepte van deze draagkrachtige laag te kunnen bepalen is bodemonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek bepaalt tevens de mate van draagkracht van die draagkrachtige laag. 

Sonderen

In Nederland is de basis van het bodemonderzoek het sonderen. Een kleine conus wordt de grond ingeduwd, terwijl de weerstand die de conus ondervindt wordt gemeten. Door een grafiek te maken, de sondeergrafiek, van de gemeten weerstand als functie van de diepte, wordt inzicht in de bodemopbouw verkregen. Uit een sondeergrafiek kan een in geotechniek gespecialiseerde deskundige veel aflezen. De bodemopbouw (wanneer ook de plaatselijke kleef met bijbehorend kleefgetal is gemeten), de samendrukbare lagen, de diepte en dikte van draagkrachtige lagen.

sondeergrafiek in relatie tot grondlagen​​​​​​​lllustratie sondeergrafiek​​​​​​

Funderingsadvies en -ontwerp

Op basis van de sondeergrafiek kan de geotechnicus of funderingsdeskundige berekenen wat de draagkracht van een funderingspaal is.