Natte rivierdelta

De Nederlandse bodem is vooral bepaald doordat Nederland een lage en natte rivierdelta is. Rivieren zoals de Maas en de Rijn hebben verschillende soorten grond en steen afgezet. Maar ook de Noordzee, de wind en de ijslagen in de vroegere ijstijden.
Belang van een betrouwbare fundering

Draagkrachtige bodemlaag

Natte rivierdelta

De Nederlandse bodem is vooral bepaald doordat Nederland een lage en natte rivierdelta is. Rivieren zoals de Maas en de Rijn hebben verschillende soorten grond en steen afgezet. Maar ook de Noordzee, de wind en de ijslagen in de vroegere ijstijden.

Bodemprofiel

bodemprofiel

Kwartair

De huidige bodemstructuur vindt zijn oorsprong in een geologisch periode die Kwartair wordt genoemd, zo’n 1,8 miljoen jaar geleden. Zo is de draagkrachtige laag ontstaan in het eerste deel van het Kwartair, het Pleistoceen.

Holoceen

De huidige tijd heet in de geologische tijdschaal het Holoceen. In Nederland is een dik pakket aan diverse grondsoorten zoals klei, veen, zand, grind, löss en leem gevormd. De slappe lagen zoals veen, klei en leem hebben geen of zeer geringe draagkracht. Zandlagen van voldoende dikte hebben wel voldoende draagkracht om er bouwwerken op te funderen.
Lees meer: De draagkrachtige laag in onze bodem

De verschillende grondlagen gevormd door de eeuwen heen

grond holoceen

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld