Houten heipalen

De paalfundering bestaat al vele eeuwen. De oude Romeinen fundeerden hun belangrijke kunstwerken, zoals het landhoofd van viaducten, op (houten) heipalen. In de Middeleeuwen was van deze techniek niet veel meer over. Oude gebouwen, kerken en kastelen werden gebouwd op een basis van koeienhuiden. Pas later werd de techniek van het heien van palen weer van stal gehaald. Zo zijn oude grachtenpanden in Amsterdam gebouwd op houten heipalen.
Belang van een betrouwbare fundering

Eeuwenlang bewezen techniek (2)

Houten heipalen

De paalfundering bestaat al vele eeuwen. De oude Romeinen fundeerden hun belangrijke kunstwerken, zoals het landhoofd van viaducten, op (houten) heipalen. In de Middeleeuwen was van deze techniek niet veel meer over. Oude gebouwen, kerken en kastelen werden gebouwd op een basis van koeienhuiden. Pas later werd de techniek van het heien van palen weer van stal gehaald. Zo zijn oude grachtenpanden in Amsterdam gebouwd op houten heipalen.

Romeins Aquaduct

romeins aquaduct

Bewezen techniek

De techniek van het sonderen, en het berekenen van het draagvermogen van geheide palen uit de sondering is over de vele jaren een bewezen techniek. De eerste sonderingen werden rond 1930 gemaakt. Sindsdien is de techniek van het sonderen verder verfijnd en geoptimaliseerd. Zo zijn de eerste sonderingen niet meer te vergelijken met de hedendaagse sonderingen. Op basis van deze sonderingen is een zeer goede berekening van het te verwachten paaldraagvermogen te maken.

Houten palen in Amsterdam

amsterdam houten palen

Kalender

De heipaal wordt al gecontroleerd tijdens het heien. Samen met de kalender van de geheide paal, het bodemonderzoek en het funderingsadvies wordt een betrouwbare paalfundering gekregen, zoals die over de jaren en eeuwen heen haar belang al heeft bewezen.

Lees meer: Geschiedenis van de heipaal

Reconstructie Romeinse brug Cuijk

reconstructie romeinse brug cuijk

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld