Wereldwijd toegepast

Het gebruik van heipalen is een eeuwenlang bewezen techniek die stamt al uit de tijd van de Romeinen; zij bouwden hun belangrijke gebouwen op houten heipalen. Ook het Amsterdamse stadscentrum is geheel op houten heipalen gebouwd. Dankzij deze heipalen verzakten de huizen niet. Deze techniek van bouwen op geheide funderingen is over de eeuwen veelvuldig en wereldwijd toegepast.

Belang van een betrouwbare fundering

Geschiedenis van de heipaal

Wereldwijd toegepast

Het gebruik van heipalen is een eeuwenlang bewezen techniek die stamt al uit de tijd van de Romeinen; zij bouwden hun belangrijke gebouwen op houten heipalen. Ook het Amsterdamse stadscentrum is geheel op houten heipalen gebouwd. Dankzij deze heipalen verzakten de huizen niet. Deze techniek van bouwen op geheide funderingen is over de eeuwen veelvuldig en wereldwijd toegepast.

Oude Romeinen

De oude Romeinen bouwden hun belangrijke gebouwen op houten heipalen. Toen echter het Romeinse Rijk in de vierde eeuw van onze jaartelling strijdend ten onderging, raakte deze funderingstechniek - net als vele andere technische verworvenheden, zoals de toepassing van cement - in het vergeetboek van de duistere Middeleeuwen die volgden. De toepassing van houten palen zou pas weer in ere worden hersteld toen met name kloosterorden zich bezig gingen houden met zeeweringen waarvoor men op tal van locaties pallissaden moest toepassen om dijklichamen op plaats en hoogte te houden. Ook het Amsterdamse stadscentrum is geheel op houten heipalen gebouwd. Dankzij deze heipalen verzakten de huizen niet. Deze techniek van bouwen op geheide funderingen is over de eeuwen veelvuldig en wereldwijd toegepast. 

romeins bouwwerk

Moderne heipalen

Einde 19e eeuw deed beton zijn intrede, ook als heipaal. Met de verdere ontwikkeling van het materiaal beton, werd ook de betonnen heipaal steeds verder door ontwikkeld. Ontwikkelingen ten aanzien van het materiaal beton, maar ook de kennis van zaken rondom de geotechnische aspecten van de heipaal. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw werden de betonnen heipalen voorgespannen. Die techniek is tot heden ten dage verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. © 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld