10 feiten over
geprefabriceerde
heipalen

1. Alle in de grond te brengen palen
zijn nauwkeurig gedefinieerd.
2. Alle palen worden geproduceerd
onder gecontroleerde omstandigheden.
3. Alle parameters zoals druksterkte
en voorspanning zijn tevoren bekend
4. De maatvoering en toleranties
(dekking) zijn gegarandeerd door
controle voor installatie.
5. Er bestaan geen twijfels over het
resultaat, niets wordt aan het toeval
overgelaten.
6. De eventuele zettingen zijn beperkt
tot minimale waarden.
7. Voorspanning maakt dat palen
trekspanningen kunnen opnemen
(ook als gevolg van waterdruk en
zwelspanningen).
8. Opheien (bij paalgroepen) kan
worden gecorrigeerd.
9. De palen zijn na installatie onmiddellijk
belastbaar.
10. Het resultaat is een starre fundering
met een groot draagvermogen.
De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen (niveau 2)

10 feiten over
geprefabriceerde
heipalen

1. Alle in de grond te brengen palen
zijn nauwkeurig gedefinieerd.
2. Alle palen worden geproduceerd
onder gecontroleerde omstandigheden.
3. Alle parameters zoals druksterkte
en voorspanning zijn tevoren bekend
4. De maatvoering en toleranties
(dekking) zijn gegarandeerd door
controle voor installatie.
5. Er bestaan geen twijfels over het
resultaat, niets wordt aan het toeval
overgelaten.
6. De eventuele zettingen zijn beperkt
tot minimale waarden.
7. Voorspanning maakt dat palen
trekspanningen kunnen opnemen
(ook als gevolg van waterdruk en
zwelspanningen).
8. Opheien (bij paalgroepen) kan
worden gecorrigeerd.
9. De palen zijn na installatie onmiddellijk
belastbaar.
10. Het resultaat is een starre fundering
met een groot draagvermogen.

De voordelen van de prefab heipaal

De geprefabriceerde heipaal heeft een aantal voordelen boven andere paalsystemen. Deze hebben betrekking op kwaliteit, gedrag onder belasting, bouwtijd en kosten.

Kwaliteit

Door de prefabricage van de heipaal, wordt de paal onder ideale omstandigheden in de fabriek geproduceerd. Daardoor is de kwaliteit van de heipaal onafhankelijk van weersinvloeden, de grond en uitvoering. Hoge kwaliteit betekent ook hoge duurzaamheid. Tevens wordt de paal getest tijdens het heien.
Lees meer: Prefabricage
Lees meer: Heien is uitvoeringscontrole
Lees meer: Duurzaamheid

productie heipalen lange bank

Minimale zettingen

Door het heien van de heipaal wordt de grond verdrongen en verdicht. Daardoor kenmerkt de grondverdringende paal zich door hoge draagvermogens en minimale zettingen van de paal onder belasting
Lees meer: Minimale zettingen
Lees meer: Grote draagkracht

Klaar voor gebruik

De heipaal is na het heien direct klaar voor gebruik. Dat betekent dat na het bouwen de aannemer direct door kan met het construeren van de funderingen en draagconstructie. Snel bouwen levert tijdwinst op, en reductie van de bouwplaatskosten.
Lees meer: Na het heien direct bruikbaar

Schone bouwput

Tevens blijft de bouwput schoon. Bij grond verwijderende paalsystemen, zoals avegaarpalen, wordt grond omhoog gehaald. De vele kubieke meters grond komen in de bouwput terecht. Dit maakt de bouwput niet overzichtelijker, schoner of veiliger. De uitkomende grond moet worden afgevoerd. En dat hoeft bij een geprefabriceerd, grond verdringende betonnen heipaal niet. Er komt bij een heipaal geen grond omhoog.

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld