De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

Duurzaamheid

Hoge kwaliteit

Beton wordt geprefabriceerd. Een van de voordelen daarvan is de hoge betonkwaliteit door de geconditioneerde, industriële wijze van produceren. Hoge betonkwaliteit, met een lage water-cement-factor leidt tot een dichte betonstructuur. Dit zorgt voor een lange levensduur, een hoge duurzaamheid. Met de huidige stand van techniek kan in de geïndustrialiseerde productieprocessen van de betonfabrieken elke gewenste betonkwaliteit worden geproduceerd. De fabrikant zorgt voor een optimale betonsamenstelling, meestal in de betonkwaliteit C35 of C45. Zwaarder belaste palen, tijdens het heien of in het gebruik, worden soms ook in C55 geproduceerd. Andere betonkwaliteiten, zoals zelfverdichtend beton, recycled beton, worden soms ook toegepast.

Sterkteklasse

Om er zeker van te zijn dat het beton de juiste kwaliteit heeft, wordt tijdens het productieproces monsters genomen. Dit beton wordt gebruikt om een aantal kubussen te vullen. Na het uitharden wordt precies na 28 dagen de sterkte van het beton van deze kubus bepaald.


De sterkte van beton wordt uitgedrukt in de sterkteklasse. De aanduiding van de sterkteklasse wordt voorafgegaan door de C (van Concrete), gevolgd door twee getallen waarmee de sterkte wordt aangeduid. Het eerste getal geeft de karakteristieke cilinderdruksterkte aan, het tweede getal staat voor karakteristieke kubusdruksterkte. Dit is de sterkte van het beton op de 28ste dag na het storten van het beton.


Na het toepassen van wat statistiek kan worden aangetoond dat de betonkwaliteit van de kubussen inderdaad aan de kwaliteitseis van C35 of C45 voldoen. Het verschil in de betonsterkteklasse kan afgelezen worden op een paallabel.

Controle

De controle van de betonkwaliteit maakt deel uit van het kwaliteitssysteem van de fabrikant (ISO9001), en is onderdeel van de beoordelingsrichtlijn (BRL) ‘Betonnen Heipalen’. Een leverancier die voldoet aan deze BRL en dat door onafhankelijke controleurs van de KIWA laat controleren, mag het KOMO-beeldmerk op de palen plaatsen. Zo weet de afnemer dat er maximaal zorg is besteed aan de productie van de heipalen en dat de heipaal een perfecte kwaliteit heeft.