Draagvermogen 

De combinatie van grond en paal zorgt voor hoge draagvermogens. De hoogwaardige betonkwaliteit zorgt ervoor dat ook zeer hoge draagvermogens aan een geprefabriceerde betonnen paal kunnen worden ontleend.

De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen

Grote draagkracht

Draagvermogen 

De combinatie van grond en paal zorgt voor hoge draagvermogens. De hoogwaardige betonkwaliteit zorgt ervoor dat ook zeer hoge draagvermogens aan een geprefabriceerde betonnen paal kunnen worden ontleend.

De combinatie van grond en paal zorgt voor hoge draagvermogens. De hoogwaardige betonkwaliteit zorgt ervoor dat ook zeer hoge draagvermogens aan een geprefabriceerde betonnen paal kunnen worden ontleend.


Schachtmaat (mm)Max. Lengte (mm)Max. draagvermogen (kN)
180 x 18016000972
220 x 220200001448
250 x 250220001850
290 x 290250002447
320 x 320290002850
350 x 350315003430
400 x 400360004480
450 x 450360005670

Tabel: Globale maataanduidingen en axiaal draagvermogen (betonkwaliteit C45/55, centrisch aangrijpend)

Heipaal is een grondverdringende paal

De geprefabriceerde heipalen worden gerangschikt onder de grondverdringende palen. Dat betekent dat om de paal de grond te heien, de grond moet worden verdrongen. Waar eerst grond zat, komt de heipaal. Grondverdringende palen hebben een groter draagvermogen en een stijver paalgedrag dan de niet-grondverdringende palen. Dat levert een hoogwaardigere paalfundering op: hogere paalbelastingen en minimale zettingen

Draagvermogen

Het draagvermogen kan worden gesplitst in een bijdrage van de paalpunt en een bijdrage van de schacht van de paal. Voor de berekening van het paalpuntdraagvermogen uit de sondeergrafieken wordt de methode van Ir. Koppejan toegepast. Het draagvermogen van de paalpunt is een gewogen gemiddelde over een diepte van 0,7 tot 4 maal de diameter D onder de paalpunt en 8 maal D boven de paalpunt. Bij vierkante heipalen is D niet een echte diameter, maar de equivalente diameter. Afhankelijk van de vorm van de paalpunt moeten nog factoren worden toegepast.

Kleef

De kleef wordt berekend als percentage van de sondeerwaarde. Doordat betonnen heipalen grondverdringend, is dit percentage aanzienlijk hoger dan voor niet-grondverdringende palen. De bijdrage van de schacht aan het draagvermogen, de kleef, kan ook een negatieve invloed op dat draagvermogen hebben, de zogenaamde ‘negatieve kleef’. Hiervan is sprake wanneer grondlagen naast de paal zakken en aan de paal gaan ‘kleven’, gaan hangen. Hiervan kan sprake zijn wanneer klei- en veenlagen worden samengedrukt, bijvoorbeeld door een verhoging van de belasting op het maaiveld, of door verlaging van de grondwaterstand. De negatieve kleef kan een aanzienlijk bijdrage leveren aan de totale belasting op de heipaal. 


Postieve en negatieve kleef