Hoeveel en hoelang?

Voordat er palen kunnen worden geheid, moet er eerst bepaald worden hoeveel palen van welke diameter en van welke lengte er moeten worden toegepast. Het berekenen van hoeveel een paal van een bepaalde afmeting kan dragen is een klus voor de grondmechanisch adviseur. In samenspraak met de constructeur van het project komen ze gezamenlijk tot een funderingsplan, een palenplan.
Lees meer: Funderingsontwerp

Heipalen

Funderingsontwerp

Hoeveel en hoelang?

Voordat er palen kunnen worden geheid, moet er eerst bepaald worden hoeveel palen van welke diameter en van welke lengte er moeten worden toegepast. Het berekenen van hoeveel een paal van een bepaalde afmeting kan dragen is een klus voor de grondmechanisch adviseur. In samenspraak met de constructeur van het project komen ze gezamenlijk tot een funderingsplan, een palenplan.
Lees meer: Funderingsontwerp

Bodemonderzoek

De basis van de paalberekening vormt het bodemonderzoek. In Nederland wordt standaard de sondeertechniek toegepast. Een minipaaltje met een geïnstrumenteerd einde, de sondeerconus, wordt de grond in geduwd. De conus meet weerstand aan de punt, en langs de schacht van de conus. De weerstand die de conus onderweg ondervindt is een maat voor het draagvermogen.
Lees meer: Bodemonderzoek


Uitvoeren bodemonderzoek

Geotechnisch funderingsadvies

De grondmechanisch adviseur kan op basis van de sonderingen berekeningen wat het draagvermogen van een paal, met een bepaalde diameter en lengte, zal zijn.
Naast de draagkracht houdt de grondmechanisch adviseur ook rekening met zettingen, grondwaterstand, etc.
Lees meer: Geotechnisch funderingsadvies

Berekening paaldraagvermogen

Een geheide paal ontleent zijn draagvermogen aan de weerstand aan de punt en de kleef aan de schacht van de paal. De combinatie van deze twee bijdragen leidt tot het draagvermogen van de paal. Wanneer de paal door slappe lagen heen moet, dan kan de kleef over en deel van de paal zelfs ongunstig werken, dit noemt men negatieve kleef.
Lees meer: Berekening paaldraagvermogen

Veld vol heipalen bij Schiphol

heipalen schiphol

Funderingsontwerp en palenplan

Wanneer de bovenbouw een bepaalde gewicht heeft, dat door de fundering moet worden gedragen, dan is het duidelijk dat alle palen tezamen dat gewicht moet kunnen dragen. De plaats van de palen wordt op tekening vastgelegd. Deze tekening noemt men een palenplan. Daarop staat het type paal, de schachtafmeting en de lengte. En of de paal verticaal of onder een hoek moet worden geheid, de gewenste paalpuntdiepte, etc. 
Lees meer: Het palenplan

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld