Funderingsontwerp

Berekening paaldraagvermogen

Voor de paalberekening, het berekenen van het draagvermogen van een paal, wordt in Nederland de methode Koppejan toegepast. Het was Ir. Koppejan die in de jaren veertig van de vorige eeuw een rekenmethode opstelde, die tot op heden nog steeds wordt gebruikt. Als basis dient de sondering voor de berekening. De methode gaat uit dat het puntdraagvermogen wordt bepaald door niet alleen de draagkracht net onder de paalpunt, maar daar ook een aantal paaldiameters onder en boven. De methode wordt volop toegepast en is vele keren gevalideerd.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Illustratie van de methode Koppejan