Onderzoek is een must

Met een bodem die grote verscheidenheid toont en draagkrachtige lagen die zich in het algemeen diep onder het maaiveld bevinden, is voorafgaand geotechnisch onderzoek een must. Immers, om het draagvermogen van de bodem te kunnen bepalen, zijn gegevens omtrent de minerale samenstelling en omtrent de mechanische eigenschappen noodzakelijk.

Funderingsontwerp

Bodemonderzoek (2)

Onderzoek is een must

Met een bodem die grote verscheidenheid toont en draagkrachtige lagen die zich in het algemeen diep onder het maaiveld bevinden, is voorafgaand geotechnisch onderzoek een must. Immers, om het draagvermogen van de bodem te kunnen bepalen, zijn gegevens omtrent de minerale samenstelling en omtrent de mechanische eigenschappen noodzakelijk.

Niet bezuinigen

Omdat in Nederland de methode Koppejan wordt gebruikt voor de berekening van het draagvermogen van de heipalen, is de sondering de belangrijkste vorm van bodemonderzoek. In het algemeen is het verstandig niet te bezuinigen op het bodemonderzoek. Niet op de kwaliteit, en ook niet op het aantal sonderingen. Met het bodemonderzoek wordt juist de onzekerheid wat in de grond wordt aangetroffen beperkt. Een te summier bodemonderzoek leidt vaak tot verrassingen tijdens de bouw, die gepaard gaan met hogere kosten.

Sondeerwagen

sondeerwagen

Sonderen

De noodzakelijke gegevens omtrent de minerale samenstelling en de mechanische eigenschappen van de bodem worden verkregen door sonderingen. Hierbij wordt een gestandaardiseerde conus met een constante snelheid (20 mm/sec) via een stangenstelsel in de grond gedrukt. De weerstand die de conus op zijn weg ondervindt, laat zich vertalen in een diagram, het zogenaamde sondeerdiagram of sondeergrafiek.

Sondeergrafiek

Wrijvingsgetal

Bij elektrisch sonderen wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van een sonde met kleefmantel. Een kleefmantel stelt de constructeur in staat ook de wrijvingsweerstand te meten. Door de wrijvingsweerstand te delen door de conusweerstand ontstaat het wrijvingsgetal. Uit het wrijvingsgetal kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de grondsoort worden afgeleid. 

Lees meer: BodemonderzoekRelatie tussen conusweerstand, wrijvingsgetal en grondsoort

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld