Sonderen

Gerobotiseerd sonderen

Nieuwste ontwikkeling is de gerobotiseerde sondering. In plaats van de sondeermeester worden de buizen door een robot opgeschroefd zonder dat de sondeerstang daarvoor stil moet worden gezet. Dit type van sonderingen heeft twee belangrijke verbeteringen ten opzicht van de gewone elektrische sondering.

Twee verbeteringen:

• Doordat de sondering niet meer hoeft te stoppen voor het opschroeven van een nieuwe buis, wordt de sondeergrafiek niet ongunstig beïnvloed. De invloed van het stoppen bij iedere meter wordt wel uit de sondeergrafiek gefilterd, maar de conuswaarde wordt er wel degelijk door beïnvloed.
• Door het sondeerproces te robotiseren is de uitvoeringswijze van iedere sondering gelijk. Hierdoor neemt de kwaliteit én reproduceerbaarheid van de sondering toe.
Doordat ook de meetkabel uit de buizen is verdwenen, is ook de kwaliteit van de meting toegenomen.
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld