Rapport van adviseur

Het geotechnisch funderingsadvies is het rapport dat de grondmechanisch adviseur opstelt op basis van de het uitgevoerde bodemonderzoek en berekeningen. Tevens neemt de adviseur een advies op met een voorstel hoe de constructie te funderen. Met dit advies kan de constructeur, die in detail de krachtswerking van de constructie kent, de funderingsconstructie definitief ontwerpen.

Funderingsontwerp

Geotechnisch funderingsadvies (2)

Rapport van adviseur

Het geotechnisch funderingsadvies is het rapport dat de grondmechanisch adviseur opstelt op basis van de het uitgevoerde bodemonderzoek en berekeningen. Tevens neemt de adviseur een advies op met een voorstel hoe de constructie te funderen. Met dit advies kan de constructeur, die in detail de krachtswerking van de constructie kent, de funderingsconstructie definitief ontwerpen.

Funderingsadvies

In het funderingsadvies zijn doorgaans de volgende delen opgenomen:
- verslag en resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek
- beschrijving van de grondgesteldheid en de grondwaterstand
- evaluatie van de geotechnische gegevens in samenhang met de constructie
- type en afmetingen van de constructie
- andere invloeden die voor de constructie van belang kunnen zijn, zoals hydrologische omstandigheden, uitvoeringszaken, etc.

Lees meer: Geotechnisch Funderingsadvies

Lees meer: Bepalen draagkracht van de paalfundering

Heibaarheid

Ook tijdens het heien moeten de palen heel blijven. Dat betekent dat bij de keuze voor een bepaalde maat heipaal rekening dient worden gehouden, dat de paal ook daadwerkelijk geheid kan worden. Heisimulaties kunnen helpen om vooraf de heibaarheid van de heipalen na te gaan.
Lees meer: Heibaarheid
Lees meer: Verdichting

Belendingen

Daarnaast kunnen er nog invloeden van de omgeving zijn die invloed hebben op het ontwerp van de paalfundering. Dit kunnen belendingen zijn, bodemverontreiniging, etc.
Lees meer: Invloeden van de omgeving op het ontwerp van de paalfundering  
Lees meer: Invloed op de omgeving

Heien met belendingen

heien met belending
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld