Toe te passen palen

De berekeningen die een constructeur maakt, leiden onder meer tot een palenplan waarin niet alleen de locatie van alle palen en hun individuele belasting nauwkeurig zijn vastgelegd, maar ook de toe te passen paaltypen en paallengten. Op basis van het palenplan produceert de fabrikant de gewenste palen.
Het palenplan (2)

Het palenplan (3)

Toe te passen palen

De berekeningen die een constructeur maakt, leiden onder meer tot een palenplan waarin niet alleen de locatie van alle palen en hun individuele belasting nauwkeurig zijn vastgelegd, maar ook de toe te passen paaltypen en paallengten. Op basis van het palenplan produceert de fabrikant de gewenste palen.

Ontwerprapport

Het palenplan is onderdeel van het zogenoemde ontwerprapport dat ten minste de volgende informatie bevat:

 • een geschematiseerde analyse van de grond op basis van het grondonderzoek. Daarin zijn gegevens omtrent de grondwaterstand opgenomen;
• een schema van het bouwwerk, inclusief eventuele bijzondere eisen en restricties (bijvoorbeeld door belendingen);
• een motivering wat betreft de gekozen geotechnische categorie van de grond;
• een interpretatie van grondmechanische proeven en van de resultaten van eventuele proefbelastingen. Daarin zijn de rekenwaarden van grondparameters verdisconteerd;
• de rekenwaarden van de belastingen en vervormingen met inbegrip van negatieve kleef en horizontale gronddrukken;
• de grondmechanische ontwerpberekeningen voor de dimensionering van de paalfundering (paallengte, aantal en plaats van de palen, paalgroepen) alsmede toetsing van de uiterste grenstoestanden en bruikbaarheidsgrens toestanden (het palenplan dus);
• aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering en de controle erop. Bijvoorbeeld het in te zetten materieel, plaatsingstoleranties, controle op paalpuntniveau, wijze van inbrengen, plaatsingsvolgorde, lengte oplanger etc.
Lees meer: De palenstaat

Voorbeeld palenplan

palenplan

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld