Heipalen in soorten en maten

Betonkwaliteit

Met de huidige stand van techniek kan in de geïndustrialiseerde productieprocessen van de betonfabrieken elke gewenste betonkwaliteit worden geproduceerd. De fabrikant zorgt voor een optimale betonsamenstelling, meestal in de betonkwaliteit C35 of C45. Zwaarder belaste palen, tijdens het heien of in het gebruik, worden soms ook in C55 geproduceerd. Andere betonkwaliteiten, zoals zelfverdichtend beton, recycled beton, worden soms ook toegepast.
Lees meer: Betonkwaliteit
Lees meer: Sterkteklassen beton

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld