Heipalen in soorten en maten

Dimensionering

De betonnen heipaal moeten berekend zijn op de volgende krachten en belastingen:

  • de dynamische belastingen tijdens opslag, transport en hijsen van de paal
  • het krachtenspel in de paal tijdens het heien
  • de belastingen op de paal in de gebruiksfase


uit de mal

​​​​​​​Uit de mal halen

Onbeschadigd

De palenfabrikant levert de paal met voldoende wapening en voorspanning om de belastingen bij normaal gebruik te kunnen weerstaan. In de verwerkingsvoorschriften wordt aangegeven waaraan moet worden voldaan om te zorgen dat de heipalen onbeschadigd blijven.

Heibaarheid

Ook tijdens het heien moeten de palen heel blijven. De heipalen zijn door de fabrikanten zo ontworpen dat bij normaal heiwerk de palen heel blijven. In bijzondere omstandigheden kan de fabrikant de palen zwaarder wapenen of voorspannen.

heien ecopaal


Invloeden van de omgeving

Daarnaast kunnen er nog invloeden van de omgeving zijn die invloed hebben op het ontwerp van de paalfundering. Dit kunnen bijvoorbeeld belendingen en bodemverontreiniging zijn. ​​​​​​

Categorie 73 en verantwoordelijkheden

Vooraf moet er ook duidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheden van de palenfabrikant ten opzichte van de (hoofd)constructeur. Met name met betrekking tot wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Om hier duidelijkheid over te krijgen wordt er gewerkt met diverse categorieën van werkzaamheden.

​​​​​​​heien met belending​​​​​​​

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld