Traditioneel wapenen

Voor kleine palen is het soms kosteneffectief om in plaats van voorspanning de heipaal traditioneel te wapening. In plaats van de voorspanstrengen wordt een korf van zachtstaalwapening ingestort. De heipalen zijn voor het merendeel voorgespannen. Dat betekent dat slechts enkele, voornamelijk korte en heipalen met een kleine schachtafmeting traditioneel gewapend zijn.
Heipalen in soorten en maten

Voorgespannen versus traditioneel (2)

Traditioneel wapenen

Voor kleine palen is het soms kosteneffectief om in plaats van voorspanning de heipaal traditioneel te wapening. In plaats van de voorspanstrengen wordt een korf van zachtstaalwapening ingestort. De heipalen zijn voor het merendeel voorgespannen. Dat betekent dat slechts enkele, voornamelijk korte en heipalen met een kleine schachtafmeting traditioneel gewapend zijn.

Grotere trekkrachten

Door het beton voor te spannen, kan de betonnen heipaal grotere trekkrachten opnemen. Hierdoor is de betonnen heipaal beter bestand tegen trekkrachten ten gevolg van opslag, transport en het heien.

Transport lange palen

transport lange palen

Mate van voorspanning

Voor de standaard palen bepaalt de fabrikant de mate van voorspanning. Bij normaal gebruik, zoals beschreven in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant, is de voorspanning toereikend om de trekspanningen tijdens opslag en transport te weerstaan.

Lees meer: Voorspanning in de heipaal

Voorspannen

voorspandraden
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld