Bouwput in de stad

Een bouwput midden in bewoond gebied is omgeven door andere belendingen. Gebouwen waarin mensen wonen en werken. Bouwactiviteiten hebben invloed op mensen en gebouwen in de directe omgeving. Aanvoerroutes die gebruikt worden voor laden en lossen van bouwmateriaal, het geluid van zware machines of een radio op de steiger, het trottoir dat tijdelijk niet kan worden gebruikt, etc. De omgeving kan last hebben van die bouwactiviteiten. Maar in goed overleg hoeft dit zeker niet te leiden tot overlast. Ook niet bij de funderingswerkzaamheden, de werkzaamheden die als eerste op de bouwplaats worden verricht.

Heipalen

Invloed op de omgeving

Bouwput in de stad

Een bouwput midden in bewoond gebied is omgeven door andere belendingen. Gebouwen waarin mensen wonen en werken. Bouwactiviteiten hebben invloed op mensen en gebouwen in de directe omgeving. Aanvoerroutes die gebruikt worden voor laden en lossen van bouwmateriaal, het geluid van zware machines of een radio op de steiger, het trottoir dat tijdelijk niet kan worden gebruikt, etc. De omgeving kan last hebben van die bouwactiviteiten. Maar in goed overleg hoeft dit zeker niet te leiden tot overlast. Ook niet bij de funderingswerkzaamheden, de werkzaamheden die als eerste op de bouwplaats worden verricht.

Last is nog geen overlast

Overal waar gebouwd wordt brengt de bouw extra hinder voor de omgeving met zich mee. Vooral in druk bebouwde gebieden. Extra bouwverkeer, zware machines, spelende radio’s op de steigers, en dat meestal al vanaf ’s ochtends vroeg. Deze hinder hoort nu eenmaal bij de bouw zonder het verkeer, het geluid van zware machines en het werk van de bouwvakkers komt er geen gebouw. Maar de hinder kan even hinderlijk zijn, en soms ook lastig, maar leidt zelden tot overlast.

belendingen


Bouwverkeer

Voor de bouw zijn veel materialen nodig, die allemaal over de weg moeten worden aangevoerd. Voor de fundering betekent dat de heipalen met grote vrachtwagens worden aangeleverd. In de bebouwde omgeving kunnen die grote vrachtwagens nogal eens voor wat verkeersoverlast zorgen.

transportGeluid

Het heien van palen maakt geluid. Iedereen kent het karakteristieke geluid van het heien. Maar niet iedereen weet dat er allerlei maatregelen en toepassingen zijn om eventuele overlast bij het heien te beperken. Wanneer opdrachtgevers een fractie meer betalen, kunnen funderingsbedrijven en heiers de benodigde maatregelen treffen voor geluidshinderarm heien.

Trillingen

De techniek van het heien is gebaseerd op het voorplanten van een schokgolf door de paal. Met de klap van het heiblok wordt een schokgolf opgewekt, die ervoor zorgt dat de paal zakt. Door die schokgolf worden echter ook heitrillingen in de grond opgewekt. Deze trillingen zijn voelbaar in de omgeving van het heiwerk. Soms leidt dit tot voelbare trillingen in gebouwen direct naast het heiwerk. In bijzondere omstandigheden zijn voorzorgsmaatregelen nodig.