Heitrillingen

Maatregelen voor reduceren heitrillingen

Wanneer de trillingsbelasting te hoog wordt, moeten maatregelen worden genomen. Zo kan met een avegaar de plaats van de heipaal vooraf grondverwijderend woorden voorgeboord. Hiermee wordt de sterkte van de grond naar behoefte worden verlaagd. Dat gaat uiteraard ook ten koste van de draagkracht van de palen en oet daarom worden gezien als een noodmaatregel. Dat voorboren is overigens maar zelden nodig. Door de palen goed voor te spannen en een goede betonkwaliteit te kiezen, in combinatie met een zwaar blok, dan krijg je ze er bijna altijd heel in.

Trillingsgrens

De toenmalige Stichting Bouwresearch heeft een serie van drie meet- en beoordelingsrichtlijnen uitgegeven om objectief schade en hinder te kunnen beoordelen. Ervaring leert dat het heien van palen vlak naast op palen gefundeerde panden heel goed mogelijk is zonder schade te veroorzaken. Op een afstand van 2 tot 3 m kun je prima palen heien, maar je loopt wel de kans dat je trillingssnelheden veroorzaakt tussen de 5 en 15 mm/sec. Bij categorie 2 panden ontstaat er dan meestal geen of heel weinig schade, maar je gaat wel over de SBR-grenzen heen. Om dat te voorkomen, moet je op voorhand een veilige grens/afstand kiezen, waarbinnen je niet gaat heien. Die grens wil je niet te groot kiezen omdat je dan te veel dure trillingsarme palen moet toepassen. Kies je hem te klein, dan moet je alsnog maatregelen nemen om de trillingshinder te beperken; bijvoorbeeld door voor te boren.


​Een goede mogelijkheid is ook om bij een aantal palen een spuitlans in de paal in te storten, die in geval van nood gebruikt kan worden. Om ook bij categorie 3 panden binnen de door SBR aangegeven trillingsgrenzen te blijven, kom je er meestal op uit om niet te heien binnen een afstand van ongeveer 10 meter.