Hoge kwaliteit

Prefab betonnen heipalen hebben een gegarandeerd hoge kwaliteit. Maar het heien van de palen maakt geluid. Het heien van prefab palen is tegenwoordig veel stiller dan voorheen door toepassing van geluidsmantels, stillere heiblokken, geluidsdempende heimutsen, dempers en andere middelen
Het geluidsniveau van het heien kan echter verder omlaag. De branche stelt zich tot doel het geluid te beperken tot mogelijk onder de 80 decibel. Dit hinderarm heien heeft de toekomst.
Invloed op de omgeving

Maatregelen voor reduceren geluid (2)

Hoge kwaliteit

Prefab betonnen heipalen hebben een gegarandeerd hoge kwaliteit. Maar het heien van de palen maakt geluid. Het heien van prefab palen is tegenwoordig veel stiller dan voorheen door toepassing van geluidsmantels, stillere heiblokken, geluidsdempende heimutsen, dempers en andere middelen
Het geluidsniveau van het heien kan echter verder omlaag. De branche stelt zich tot doel het geluid te beperken tot mogelijk onder de 80 decibel. Dit hinderarm heien heeft de toekomst.

Maatregelen om geluidsniveau terug te dringen:

  • voorgraven, voorboren en voorspuiten
  • goed onderhoud en goede smering van de heimachines en heiblokken
  • geluidsmantels
  • stillere heiblokken
  • geluiddempende mutsen
  • aanpassing van de heitijden
  • meer heien in kortere tijd 
  • goed toezicht

Geluidsbelasting

Alle voordelen van prefab ten spijt moet de geluidsbelasting voor heiers en ander bouwplaatspersoneel beperkt moet blijven tot de wettelijke grenswaarden (dagdosis 80 en 85 decibel). Een verdere reductie van de geluidsbelasting vereist meer dan geluidsarme technieken en discipline in de bouwput. Hier is een ketenaanpak nodig waarbij opdrachtgevers budgetten vrijmaken voor geluidsreductie, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de fundering of de veiligheid in de bouwput. De geluidsoverlast kan zeker verder worden beperkt, want hinderarm heien heeft de toekomst.
Lees meer: Maatregelen voor reduceren geluid

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld