Hoge kwaliteit

Prefab betonnen heipalen hebben een gegarandeerd hoge kwaliteit. Maar het heien van de palen maakt geluid. Het heien van prefab palen is tegenwoordig veel stiller dan voorheen door toepassing van geluidsmantels, stillere heiblokken, geluidsdempende heimutsen, dempers en andere middelen. Het geluidsniveau van het heien kan echter verder omlaag. De branche stelt zich tot doel het geluid te beperken tot mogelijk onder de 80 decibel. Dit hinderarm heien heeft de toekomst.

Invloed op de omgeving

Maatregelen voor reduceren geluid

Hoge kwaliteit

Prefab betonnen heipalen hebben een gegarandeerd hoge kwaliteit. Maar het heien van de palen maakt geluid. Het heien van prefab palen is tegenwoordig veel stiller dan voorheen door toepassing van geluidsmantels, stillere heiblokken, geluidsdempende heimutsen, dempers en andere middelen. Het geluidsniveau van het heien kan echter verder omlaag. De branche stelt zich tot doel het geluid te beperken tot mogelijk onder de 80 decibel. Dit hinderarm heien heeft de toekomst.

Het heien van palen maakt geluid. Iedereen kent het karakteristieke geluid van het heien. Maar niet iedereen weet dat er allerlei maatregelen en toepassingen zijn om eventuele overlast bij het heien te beperken. Wanneer opdrachtgevers een fractie meer betalen, kunnen funderingsbedrijven en heiers de benodigde maatregelen treffen voor geluidshinderarm heien: 

  • Voorgraven, voorboren en voorspuiten: voorkom onnodige trillingen en geluid. Dat kan bijvoorbeeld door bij extreem harde bovenlagen 1 à 2 meter voor te graven. Door voor te spuiten of door voor te boren om de grond los te maken.
  • Goed onderhoud en goede smering van de heimachines en heiblokken: heien kan geheid stiller. Zorg voor goed onderhoud en goede smering van het heimaterieel. Vervang verouderd materieel door nieuw gedempt materiaal. En vervang rammelende onderdelen of zet ze vast.
  • Geluidsmantels: hinderarm heien luistert nauw. Stel paal en perk aan het geluid. Scherm het heiblok af met een isolerende geluidsmantel. Ook dat helpt om het lawaai van het heiwerk flink te verlagen.
  • Stillere heiblokken: gebruik daar waar mogelijk een geluidsdempend hydraulisch blok. Dat levert al gauw een geluidsreductie van meerdere decibellen.
  • Geluiddempende mutsen: zorg dat de heipaal een goed passende muts heeft. Gebruik een geluidsdempende adapter en muts. Daarmee beperk je het vrijkomen van geluid bij de slag op de paal.
  • Aanpassing van de heitijden: zorg dat niemand wakker ligt van heiwerk. Stem de heitijden af met de buurt of hei op tijden dat de meeste mensen naar hun werk zijn. Dat scheelt veel overlast voor omwonenden.
  • Meer heien in kortere tijd: soms vinden bewoners meer heiwerk in korte tijd prettiger dan minder palen per dag over een langere periode. Heien met meerdere stellingen is dé oplossing om de doorlooptijd te verkorten en levert bovendien bouwtijdwinst op.
  • Goed toezicht: goed toezicht op het beperken van heihinder is cruciaal. Iedereen die kiest voor de gegarandeerde kwaliteit van de prefab betonnen heipalen maakt zich hard voor zachter heien: de opdrachtgever, de hoofdaannemer en de heier.

Geluidsbelasting

Alle voordelen van prefab ten spijt moet de geluidsbelasting voor heiers en ander bouwplaatspersoneel beperkt moet blijven tot de wettelijke grenswaarden (dagdosis 80 en 85 decibel). Een verdere reductie van de geluidsbelasting vereist meer dan geluidsarme technieken en discipline in de bouwput. Hier is een ketenaanpak nodig waarbij opdrachtgevers budgetten vrijmaken voor geluidsreductie, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de fundering of de veiligheid in de bouwput. De geluidsoverlast kan zeker verder worden beperkt, want hinderarm heien heeft de toekomst.