Industriële wijze

Heipalen worden in een fabriek op industriële wijze geproduceerd. Deze prefabricage heeft als grote voordeel dat de omstandigheden optimaal zijn om hoogwaardige betonproducten te maken. Zo is de kwaliteit van een heipaal niet afhankelijk van weersomstandigheden, de bodem waarin de paal komt en andere uitvoeringsomstandigheden.

Heipalen

Productie van heipalen

Industriële wijze

Heipalen worden in een fabriek op industriële wijze geproduceerd. Deze prefabricage heeft als grote voordeel dat de omstandigheden optimaal zijn om hoogwaardige betonproducten te maken. Zo is de kwaliteit van een heipaal niet afhankelijk van weersomstandigheden, de bodem waarin de paal komt en andere uitvoeringsomstandigheden.

Beton als bouwmateriaal

Beton als bouwmateriaal is niet weg te denken uit de hedendaagse bouw. In de vloeibare fase is beton in elke vorm te gieten. Na het uitharden van beton is het beton ongekend sterk. Uitzonderlijk sterk wanneer beton wordt samengedrukt. Voor het opnemen van trekkrachten worden stalen staven of strengen aan de betonconstructie toegevoegd, zodat er sprake is van gewapend of voorgespannen beton

Productiemethoden

Tot het einde van de jaren vijftig werden alle betonnen heipalen traditioneel gewapend. Dat wil zeggen dat het paallichaam werd voorzien van een zachtstalen, gevlochten constructie, aangeduid met de termen beugelwapening of spiraalwapening. Deze wapening werd samen gesteld uit betonijzer volgens de lettercode FeB waarbij Fe staat voor ijzer en B voor beton. Het koolstofgehalte van zachtstaal bedraagt ten hoogste 0,22%, het staal blijft dientengevolge lasbaar. Inmiddels heeft voorspanning in de betontechnologie furore. De principetekening van de voorgespannen betonnen paal geeft aan dat de traditionele beugelwapening (spiraalwapening) voor het overgrote deel plaats heeft gemaakt voor in langsrichting geplaatste strengen wapeningsstaal waarvan het aantal en de locatie in de paalvorm afhankelijk is van de ontwerpspecificaties. Slechts aan de kop van de paal en in geringere mate in de voet ervan treft men nog traditionele, zachtstalen wapening aan. 


Er zijn verschillende productiemethoden. Zo kunnen betonnen heipalen worden geproduceerd met een zogenaamd lange bank systeem. In een mal van soms wel 100 tot 250 meter of meer worden een aantal heipalen achter elkaar geproduceerd. Tussenschotten in de mal scheiden de afzonderlijke palen. Een andere wijze van produceren is met behulp van een carrouselsysteem

langeband​​​​​​​​​​​​​​Lange bank systeem

De productiecyclus

In het kort verloopt de productiecyclus als volgt: het verstellen van de mallen op de gewenste maat, het plaatsen van kop- en voetwapening, aanbrengen van de voorspanning, storten en verdichten van het beton. Na het uitharden van het beton worden de heipalen ontkist en op het tasveld opgeslagen. De mallen worden schoon- en gereedgemaakt voor de volgende cyclus.

Kwaliteit en kwaliteitscontrole

De kwaliteit van de betonnen heipaal wordt voortdurend bewaakt. Kwaliteitssystemen verplichten de producent tot continue controle van onder meer de afmetingen, rechtheid en ook de betonkwaliteit. Door interne en externe controles zijn heipalen altijd van een constante, uitmuntende kwaliteit. 


drukken kubus​​​​​​​Kwaliteitscontrole: drukken kubus 

Richtlijnen en normen

In Nederland geldt een groot aantal normen, als uitvloeisel van de wet- en regelgeving in de bouw. Zo dienen alle producten die in de bouw worden toegepast te voldoen aan het Bouwbesluit en de Eurocode, maar ook aan nationale richtlijnen, zoals de beoordelingsrichtlijn voor betonnen heipalen. Deze richtlijn stelt aanvullende eisen waaraan betonnen heipalen in Nederland moeten voldoen. De regels van deze richtlijn en het KOMO-keur gaan veel verder dan het CE-keurmerk. Daarom wordt geadviseerd om uitsluitend heipalen met KOMO-keur af te nemen. Alleen zo is er zekerheid dat de heipalen aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen en aan het bouwbesluit.

Maatschappelijk verantwoord

Producenten van betonproducten zijn zich bewust van de impact die het productieproces heeft op de directe omgeving, het milieu en het levensduur van de aarde. De thema's 'Milieu', 'Veiligheid' en 'Arbo' staan in de prefab-beton-industrie hoog in het vaandel. Beton is in het algemeen een redelijk milieuvriendelijk materiaal, juist ook in vergelijking met alternatieve materialen. Daarmee is ook de geprefabriceerde betonnen heipaal milieuvriendelijk. Binnen de prefab industrie wordt gewerkt op basis van gesloten kringlopen. Dit maakt optimale procescontrole mogelijk en biedt belangrijke milieuvoordelen. Afhankelijk van het product kunnen zelfs materialen die zijn vrijgekomen bij sloopwerkzaamheden worden hergebruikt. Hierbij valt te denken aan vervanging van een deel van de toeslagstoffen door betonpuingranulaat.