Industriële wijze

Heipalen worden in een fabriek op industriële wijze geproduceerd. Dit heeft als grote voordeel dat de omstandigheden optimaal zijn om hoogwaardige betonproducten te maken. Zo is de kwaliteit van een heipaal niet afhankelijk van weersomstandigheden, de bodem waarin de paal komt en andere uitvoeringsomstandigheden.
Lees meer: De voordelen van de prefab heipaal
Lees meer: Prefabricage  
Lees meer: Productie van heipalen

Heipalen

Productie van heipalen

Industriële wijze

Heipalen worden in een fabriek op industriële wijze geproduceerd. Dit heeft als grote voordeel dat de omstandigheden optimaal zijn om hoogwaardige betonproducten te maken. Zo is de kwaliteit van een heipaal niet afhankelijk van weersomstandigheden, de bodem waarin de paal komt en andere uitvoeringsomstandigheden.
Lees meer: De voordelen van de prefab heipaal
Lees meer: Prefabricage  
Lees meer: Productie van heipalen

Beton als bouwmateriaal

Het materiaal beton is niet weg te denken uit de hedendaagse bouw. In de vloeibare fase is beton in elke vorm te gieten. Na het uitharden van beton is het beton ongekend sterk. Uitzonderlijk sterk wanneer beton wordt samengedrukt. Voor het opnemen van trekkrachten worden stalen staven of strengen aan de betonconstructie toegevoegd, zodat er sprake is van gewapend of voorgespannen beton.
Lees meer: Beton als bouwmateriaal
Lees meer: Voorgespannen versus traditioneel

Productiemethoden

De betonnen heipalen worden geproduceerd met een zogenaamde lange bank systeem. In een mal van soms wel 100 tot 250 meter of meer worden een aantal heipalen achter elkaar geproduceerd. Tussenschotten in de mal scheiden de afzonderlijke palen.
Een andere wijze van produceren is met behulp van een carrouselsysteem.
Lees meer: Productiemethoden
Lees meer: Lange bank systeem
Lees meer: Carrouselsysteem

Lange bank systeem

langeband

De productiecyclus

In het kort verloopt de cyclus van het produceren als volgt: Het verstellen van de mallen op de gewenste maat, het plaatsen van kop- en voetwapening, aanbrengen van de voorspanning, storten en verdichten van het beton. Na het uitharden van het beton worden de heipalen ontkist en op het tasveld opgeslagen. De mallen worden schoon en gereed gemaakt voor de volgende cyclus.
Lees meer: De productiecyclus

Kwaliteit en kwaliteitscontrole

De kwaliteit van de betonnen heipaal wordt voortdurend bewaakt. Kwaliteitssystemen verplichten de producent tot continue controle van onder meer de afmetingen, rechtheid en ook de betonkwaliteit. Door interne en externe controles zijn heipalen altijd van een constante, uitmuntende kwaliteit.
Lees meer: Kwaliteit en Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole: drukken kubus

drukken kubus

Richtlijnen en normen

In Nederland geldt een groot aantal normen, als uitvloeisel van de wet- en regelgeving in de bouw. Zo dienen alle producten die in de bouw worden toegepast te voldoen aan het Bouwbesluit en de Eurocode, maar ook aan nationale richtlijnen, zoals de beoordelingsrichtlijn, de BRL, voor betonnen heipalen. Deze richtlijn stelt aanvullende eisen waaraan betonnen heipalen in Nederland moeten voldoen.

De regels van de BRL en de KOMO keur gaan veel verder dan het CE keurmerk. Daarom wordt geadviseerd om uitsluitend heipalen met KOMO keur af te nemen. Alleen zo, is er zekerheid dat de heipalen aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen, en aan het bouwbesluit.
Lees meer: KOMO beeldmerk
Lees meer: Richtlijnen en Normen

Maatschappelijk verantwoord

Producenten van betonproducten zijn zich bewust van de impact die het productieproces heeft op de directe omgeving, het milieu en het levensduur van de aarde. Om de impact op het milieu te beperken heeft de betonindustrie diverse initiatieven ontwikkeld, variërend van toepassen van gerecyclede toeslagmaterialen, gebruik van duurzame energie, etc.
Lees meer: Maatschappelijk verantwoord
Lees meer: Milieu / Veiligheid / Arbo

Controle op de bouwplaats

controle op bouwplaats
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld