Productie van heipalen

Betontechnologie

Het materiaal beton is al oud en het principe van het heien is al bekend bij de Romeinen. Is er dan geen innovatie bij de geprefabriceerde betonproducten? 

Hoge sterkte en sterkteontwikkeling

Omdat fabrikanten sturen op een snel ontkisten om de productiecyclus zo kort mogelijk te houden, is de betonsterkte steeds hoger geworden. Kenmerkend is dat een relatief droog mengsel en veel verdichtingsenergie worden gebruikt waardoor een zeer dichte en sterke beton ontstaat, veelal in een sterkteklasse die volgens de definitie van de EN 206-1, de norm voor beton, onder de definitie van hoge sterkte beton valt. Een dergelijke zeer hoge sterkte is geen luxe: heipalen krijgen al snel na hun 'geboorte' de zwaarste mechanische belastingen van hun leven voor de kiezen. Bijkomend voordeel van een hoge sterkte is een zeer dichte structuur van de cementsteen.


zware belasting

Zelfverdichtend beton

In plaats van een droog betonmengsel met hoge verdichtingsenergie kunnen betonnen heipalen ook van zelfverdichtend beton (ZVB) worden gemaakt. Dit heeft als grote voordeel dat het beton na de betonstort niet meer hoeft worden verdicht. De samenstelling van het beton is zodanig dat dit vanzelf gebeurt. Het gevolg is een stille productiehal omdat er geen trilnaalden of trilmotoren meer nodig zijn om het beton te verdichten. Bijkomstig voordeel is ook de hoge betonsterkte. Doorgaans levert zelfverdichtend beton een relatief hoge betonsterkte.