Industrieel proces

De productie van heipalen is een in hoge mate geïndustrialiseerd proces. Daarbij worden de grondstoffen verwerkt tot gereed product: van zand tot klant. Daarbij kent de fabrikant twee soorten heipalen: de standaard palen die op voorraad worden geproduceerd en de bijzondere heipalen, die pas worden geproduceerd nadat de palenfabrikant daar opdracht voor heeft gekregen. 

Productie van heipalen

De productie van heipalen

Industrieel proces

De productie van heipalen is een in hoge mate geïndustrialiseerd proces. Daarbij worden de grondstoffen verwerkt tot gereed product: van zand tot klant. Daarbij kent de fabrikant twee soorten heipalen: de standaard palen die op voorraad worden geproduceerd en de bijzondere heipalen, die pas worden geproduceerd nadat de palenfabrikant daar opdracht voor heeft gekregen. 

Palen op voorraad

Van de meeste standaard heipalen hebben de diverse palenfabrikanten er een aantal op voorraad liggen. Dit betekent dat deze palen uitgehard zijn en op zeer korte termijn naar een bouwwerk kunnen worden vervoerd. Wanneer een bouwwerk onder grote tijdsdruk staat, en er een heier op korte termijn de heistelling kan mobiliseren, dan kunnen deze standaard heipalen per direct worden toegepast. Eventueel moet het palenplan omgewerkt worden naar een oplossing met deze standaard palen. De fabrikant zal de constructeur of opdrachtgever graag daarin bijstaan.


tasveld laden​​​​​​​

Projectspecifieke productie

Bijzondere palen, plus alle palen die niet standaard bij de fabrikant op voorraad liggen, moeten speciaal voor het project worden geproduceerd. Dit is ook het geval voor maatwerk: palen met speciale kopwapening, aangepast voorspanniveau, afwijkende betonkwaliteit, instortvoorzieningen, enzovoort. 

Overleg

Wanneer na overleg tussen constructeur en palenfabrikant alle specificaties duidelijk zijn, wordt een definitieve paalontwerptekening gemaakt. In het kader van afspraken over taken en verantwoordelijkheden, moet dit conform de bijlage van Categorie 73 duidelijk afgesproken en vastgelegd worden.

Productie

Aan de hand van de paalontwerptekening worden de heipalen geproduceerd. Na productie moeten de palen nog voldoende tijd uitharden

Als de palen sterk genoeg zijn, worden ze uit de mal gehaald. 

Levertijd

De levertijd van de heipaal wordt bepaald door drie aspecten:

  • Tijd voor het paalontwerp. De duur van het paalontwerp wordt vooral bepaald door afstemming tussen de (hoofd)constructeur en de palenfabrikant. Pas na definitef akkoord op de paalontwerptekening kan de productie starten;
  • Productietijd. Ook al gaat de produceren van een enkele paal snel, in één of enkele dagen, wanneer er een groot aantal palen benodigd is en de malcapaciteit beperkt is, kan de doorlooptijd van de productie aanzienlijk zijn. De palenfabrikant kan vooraf een productieplanning met de afnemer bespreken;
  • Uithardingstijd. Beton heeft tijd nodig om uit te harden. Afhankelijk van de toepassing en de zwaarte van het heiwerk dient een paal van enkele dagen tot wel 4 tot 6 weken uit te harden.​​​​​​​


Laden palen 

Gefaseerde levering

Aangezien ook de heiers niet alle heipalen op één moment heien, is een gefaseerde uitlevering af te spreken. Dan kan het zo zijn dat de eerste palen voldoende uitgehard zijn en naar het bouwwerk worden vervoerd, terwijl de palenfabrikant nog volop palen voor dit bouwwerk produceert.


bijzondere palen 2
​​​​​​​Bijzondere palen voor project Het Klokhuis

Leveren van heipalen

De levering van de heipalen gebeurt just-in-time. Aangezien er bijna altijd beperkte ruimte is op een bouwplaats, worden de palen direct voordat ze geheid worden op het bouwwerk aangeleverd. De heier roept vooraf de benodigde palen voor de komende tijd, een dag, een dagdeel of voor enkele uren en de palenfabrikant zorgt tezamen met de vervoerder dat de palen just-in-time op de bouwplaats aankomen.
Palen laden op vrachtwagen