Productie van heipalen

De productiecyclus

De gehele cyclus van het produceren bestaat, ongeacht de productiemethode van lange bank- of carrouselsysteem, uit de volgende stappen:
- mal voorbereiden;
- voorspanning en wapening aanbrengen;
- het storten en verdichten van beton;
- uitharden van beton;
- ontkisten;
- aflaten van de voorspanning;
- optassen van de gerede heipalen.

Uit de mal halen van de heipaal

Transport

Wanneer de palen vervolgens voldoende zijn uitgehard, kunnen ze naar het bouwwerk worden getransporteerd.

Dat kan per vrachtwagen, maar natuurlijk ook per schip!Lees meer: Mal voorbereiden
Lees meer: Voorspanning en wapening aanbrengen
Lees meer: Betonstort
Lees meer: Betonverdichting
Lees meer: Uitharden
Lees meer: Ontkisten
Lees meer: Opslag op tasveld

Productiehal

productiehal
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld