Continue controle

In de fabriek wordt het productieproces continu bewaakt en gemonitord. Dit leidt tot een hoogwaardige kwaliteit van de geprefabriceerde betonnen heipalen.

Kwaliteit en kwaliteitscontrole

Controle paalafmetingen

Continue controle

In de fabriek wordt het productieproces continu bewaakt en gemonitord. Dit leidt tot een hoogwaardige kwaliteit van de geprefabriceerde betonnen heipalen.

Dagelijks gecontroleerd

In de fabriek wordt het productieproces continu bewaakt en gemonitord. Dit leidt tot een hoogwaardige kwaliteit van de geprefabriceerde betonnen heipalen. Zo worden conform de KIWA Beoordelingsrichtlijn ‘Betonnen Heipalen’ dagelijks een aantal palen gecontroleerd op onder meer:

 • Dwarsafmetingen
 • Lengte
 • Haaksheid paalkop en paalvoet
 • Spiraal- en beugelwapening in paalkop en paalvoet en, indien aanwezig, ertussen
 • Betondekking
 • Plaats van de hijs- en transportstrepen/-punten (tolerantie +/- 150 mm)
 • De lengte van de uitstekende strengen. De strengen moeten glad afgeslepen c.q. afgebrand zijn met een tolerantie van +/- 3 mm
 • De horizontale kromming moet visueel worden beoordeeld. Bij twijfel moet deze worden gemeten

Extra controle

Indien van toepassing moet eveneens worden gecontroleerd:

 • Overgang van de schacht naar de verzwaarde voet
 • Verschuiving van de verzwaarde voetas ten opzichte van de schachtas
 • Verdraaiing van de verzwaarde voetas ten opzichte van de schachtas
 • Gelijktijdige verschuiving en verdraaiing van de verzwaarde voetas ten opzichte van de schachtas