Richtlijnen en normen (3)

KOMO Beeldmerk

Elke heipaal wordt voorzien van een sticker, met daarop het KOMO®-merk.
Naast het logo van de KOMO dient op de sticker minimaal ook te staan:

- fabrieksmerk of –naam;
- datum van vervaardiging;
- serienummer en productnummer, overeenkomend met de desbetreffende tekening;
- schacht- en puntafmetingen in mm;
- lengte in mm;
- soort en hoeveelheid wapening of vervangende code (alleen indien in één levering heipalen voorkomen die uiterlijk gelijk zijn maar inwendig verschillen voor wat betreft wapening en ingestorte voorzieningen).

Op de afleveringsdocumenten dient óf het KOMO®-merk vermeld te worden, óf dat het product voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

KOMO beeldmerk

komo
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld