Productie van heipalen

Sterkte en ouderdom heipalen op moment van heien

Hoe oud moeten heipalen zijn voordat ze kunnen worden geheid? Deze vraag is niet met één antwoord te beantwoorden.

Sterkte op moment van heien

De Beoordelingsrichtlijn ‘Betonnen Heipalen’ schrijft voor dat de heipalen op het moment dat de palen naar het bouwwerk worden afgevoerd of worden geheid een sterkte moeten hebben tenminste gelijk aan de karakteristieke kubusdruksterkte, maar hoeft niet meer dan 50 N/mm2 te zijn. Dat betekent de druksterkte die in de sterkteklasse met de hoofdletter B is aangeduid. Bijvoorbeeld bji C35/45 is dat 45 N/mm2. Wanneer de sterkte minder is, dan dient de palenfabrikant de afnemer of heier duidelijk te instrueren.

Betonsamenstelling

Dit betekent dat de palen niet 28 dagen oud moeten zijn. De periode van 28 dagen komt voort uit de definitie van betonsterkte: de sterkte van het beton op de 28ste dag na het storten van het beton. De betonsamenstellingen van de palenfabrikanten is erop gericht een snelle betonontwikkeling te krijgen, om de productiecyclus zo kort mogelijk te houden. Dit betekent altijd een snelle betonontwikkeling gedurende de eerste uren en dagen.

sterkte​​​​​​​

Ouderdom

De palen mogen in principe worden geheid indien deze voldoende zijn uitgehard. Naast de betonsterkte kan ook de ouderdom van de heipaal op het moment van heien een rol spelen. Zo is bekend dat de sterkteweerstand tegen impact, zoals bij het heien, zich langzamer ontwikkeld dan de druksterkte.

Licht heiwerk

Bij licht heiwerk is een leeftijd van de heipaal op het moment van heien van één of enkele dagen al genoeg. Voor een gemiddeld hei kunnen doorgaans heipalen van één of twee weken worden geheid. Voor zwaar heiwerk, dat wil zeggen een zware heihamer, met grote valhoogte en een groot aantal heiklappen, moet de heipaal minimaal 4 tot wel 6 weken oud zijn.

Paallabel

De ouderdom van de heipaal kan worden bepaald aan de hand van de op de paal aangebrachte codering of paallabel met de productiedatum.


heien voor wegfundering​​​​​​​