Heiers in actie

Wanneer de fabrikant de geprefabriceerde betonnen heipalen op het bouwwerk heeft afgeleverd, komen de heiers in actie. Zij zorgen voor de installatie van de hoogwaardige heipalen tot een betrouwbare fundering.
Heipalen

Uitvoering van heiwerken

Heiers in actie

Wanneer de fabrikant de geprefabriceerde betonnen heipalen op het bouwwerk heeft afgeleverd, komen de heiers in actie. Zij zorgen voor de installatie van de hoogwaardige heipalen tot een betrouwbare fundering.

De techniek van het heien

Om de palen de grond in te heien zijn verschillende technieken beschikbaar. Ze hebben allemaal gemeen dat een zwaar valblok boven op de paalkop valt. De manier waarop het valblok weer omhoog gaat, bepaalt het type heiblok. Vroeger gebeurde dat met de hand, tegenwoordig met hydrauliek, pneumatiek of door verbranding van diesel. Elk type heiblok heeft zijn eigen voor- en nadelen.​​​​​​​Heien voor wegfundatie

Voorbereidingen van het heien

Voordat er geheid kan worden moeten er diverse voorbereiende werkzaamheden worden verricht. 

  • De bouwput moet aangelegd zijn. De bodem moet op niveau zijn en voldoende draagkracht hebben. Ook moeten er op- en afritten voor de heistelling zijn
  • De paalposities moeten uitgezet zijn en met een paalpiket zijn gemarkeerd. Vooraf zet een landmeter het palenplan uit in de bouwput en drukt op de plaats waar een paal moet komen een piket in de grond. De piket moet voldoende lang zijn om er voor te zorgen dat de piketjes niet te makkelijk van plaats kunnen worden gedrukt. Dit zou kunnen gebeuren door het langslopen van bouwmedewerkers of rijden van materiaal in de bouwput. Wanneer de heistelling is uitgerust met GPS-plaatsbepaling, kan de kraandrijver op de heistelling direct de juiste plaats van de heipaal aflezen op zijn display
  • De heipalen die op het bouwwerk worden afgeleverd, moeten worden opgeslagen op een tijdelijke tasplaats
  • De heivolgorde moet zijn bepaald


controle op bouwplaats​​​​​​​

Het heien

Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het heien starten. De eerste heiklappen moeten voorzichtig worden uitgedeeld, om paalbreuk te voorkomen. Bij de eerste heiklappen zal de paal snel zakken. Pas wanneer de paal de draagkrachtige lagen bereikt zal de zakking per klap sterk afnemen. De kalender neemt toe. Wanneer de paal het vereiste inheidiepte heeft bereikt, of wanneer de paalkop zich op de juiste hoogte bevindt, kan het heien worden gestopt.

Koppensnellen

Om de kopwapening van de heipaal op te kunnen nemen in de funderingsconstructie, moet het beton over het bovenste deel van de paal worden verwijderd. Dit wordt koppensnellen genoemd. Met de komst echter van prefab funderingen is de noodzaak de paalkopwapening in de funderingsconstructie op te nemen, komen te vervallen. Een zogenaamde koude verbinding, of een verbinding met aangestorte stekeinden, is toereikend. Het koppensnellen is overbodig geworden en de heier heit de palen op hoogte.

Controles tijdens uitvoering

Er moet controle tijdens de uitvoering van het heiwerk plaatsvinden. Vanzelfsprekend of de te heien paal in overeenstemming is met het palenplan. Controle van de schachtafmeting, lengte, helling in het geval van schoorheien, en de positie van de heipaal. De belangrijkste controle tijdens het heien is de heikalender of kalender, het aantal slagen per 0,25 m.

Na het heien

Na het heien is de paal direct gereed voor gebruik. De aannemer kan direct door met het vervolg van de werkzaamheden. Wanneer nodig kan de paalkop worden gesneld. Wanneer de palen op hoogte zijn geheid kan direct een prefab fundering worden aangebracht. Na afloop van de paalinstallatie kunnen de volgende controles worden uitgevoerd en kunnen controlemaatregelen worden genomen. 


heiblok 2