Heiers in actie!

Wanneer de fabrikant de geprefabriceerde betonnen heipalen op het bouwwerk heeft afgeleverd, komen de heiers in actie. Zij zorgen voor de installatie van de hoogwaardige heipalen tot een betrouwbare fundering.
Heipalen

Uitvoering van heiwerken

Heiers in actie!

Wanneer de fabrikant de geprefabriceerde betonnen heipalen op het bouwwerk heeft afgeleverd, komen de heiers in actie. Zij zorgen voor de installatie van de hoogwaardige heipalen tot een betrouwbare fundering.

De techniek van het heien

Om de palen de grond in te heien zijn verschillende technieken beschikbaar. Ze hebben allemaal gemeen, dat een zwaar valblok boven op de paalkop valt. De wijze waarop het valblok weer omhoog gaat bepaalt het type heiblok. Vroeger gebeurde dat met de hand, tegenwoordig met hydrauliek, pneumatiek of door verbranding van diesel. Elk type heiblok heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Lees meer: De techniek van het heien

Heien voor wegfundatie

Voorbereidingen van het heien

Voordat er geheid kan worden moeten er diverse werkzaamheden worden verricht. Zo moet de bouwput van voldoende kwaliteit zijn om een heistelling veilig en stabiel te kunnen dragen. En dienen de posities van de palen vooraf te zijn gemarkeerd.
Lees meer: Werkzaamheden vóór het heien

controle op bouwplaats

Het heien

Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het heien starten. De eerste heiklappen moeten voorzichtig worden 'uitgedeeld', om paalbreuk te voorkomen.
Bij de eerste heiklappen zal de paal snel zakken. Pas wanneer de paal de draagkrachtige lagen bereikt zal de zakking per klap sterk afnemen. De kalender neemt toe. Wanneer de paal het vereiste inheidiepte heeft bereikt, of wanneer de paalkop zich op de juiste hoogte bevindt, kan het heien worden gestopt.
Lees meer: Het heien
Lees meer: Koppensnellen, op hoogte heien en opstorten
Lees meer: Op hoogte heien

Lees meer: De kalender

Controles tijdens uitvoering

Tijdens het heiwerk dienen diverse zaken te worden gecontroleerd. Vanzelfsprekend of de te heien paal in overeenstemming is met het palenplan. Controle van de schachtafmeting, lengte, helling in het geval van schoorheien, en de positie van de heipaal.
De belangrijkste controle tijdens het heien is de heikalender of kalender, het aantal slagen per 0,25 m.
Lees meer: Controle tijdens uitvoering
Lees meer: De kalender

Na het heien

Na het heien is de paal direct gereed voor gebruik. De aannemer kan direct door met het vervolg van de werkzaamheden. Wanneer nodig kan de paalkop worden gesneld. Wanneer de palen op hoogte zijn geheid kan direct een prefab fundering worden aangebracht.
Lees meer: Controles na paalinstallatie
Lees meer: Koppensnellen, op hoogte heien en opstorten
Lees meer: Prefab fundering
heiblok 2
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld