Uitvoering van heiwerken

Controles tijdens uitvoering

Tijdens het heien van de paal worden minimaal de volgende items gecontroleerd:

  • Plaats van de paal. Is dit zoals op het palenplan is aangegeven? 
  • Juiste schachtafmeting en paallengte, conform het palenplan
  • De helling van de paal. Standaard worden palen verticaal geheid, in afwijkende gevallen worden paal schoor geheid, onder een helling of hoek. De hoek moet worden gecontroleerd of deze klopt met wat op het palenplan staat vermeld
  • De kalender moet worden bijgehouden 
  • Instellingen van het heiblok, valhoogte of energieafgifte

  • Het in lijn hebben van het heiblok en paal, om spanningen ten gevolge van excentriciteit te voorkomen

  • Controle dat de paal niet onder spanning wordt geheid. Bij constatering hiervan moet het heiblok worden gelicht en de heistelling bijgesteld

 palenplan
Palenplan 


Bij al deze controles hebben zowel de heiers, de mannen onder de heistelling, als de heiopzichter een belangrijke rol. Gezamenlijk bewaken zij de kwaliteit van het heiproces. Zo wordt vooraf een heiprotocol vastgesteld, waarin onder meer de valhoogte en wisseling van mutsvullingen wordt bepaald.


Afwijkingen in de kalender zijn doorgaans een indicatie voor een afwijking. Wanneer de kalender afwijkingen laat zien, dan moet worden overlegd met belanghebbenden, waaronder de constructeur, worden overlegd. Wanneer het probleem complex is kan het volledig meten van het heiproces, een zogenaamde hei-analyse, een oplossing bieden.

metingen
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld