Controles tijdens uitvoering

Controles na paalinstallatie

Indien nodig kunnen de volgende controles worden uitgevoerd:

  • Inmeten van de exacte plaats van de paal, bijvoorbeeld voor inboren voor stekeinden voor prefab funderingen
  • Sonisch doormeten wanneer en sterk afwijkende kalender een indicatie kan zijn voor een mogelijke breuk
  • Controle van het draagvermogen

Ook kunnen controlemaatregelen na de installatie worden uitgevoerd.