Controles tijdens uitvoering

Controles na paalinstallatie

Indien nodig kunnen de volgende controles worden uitgevoerd:
- Inmeten van de exacte plaats van de paal, bijvoorbeeld voor inboren voor stekeinden voor prefab funderingen;
- Sonisch doormeten wanneer en sterk afwijkende kalender een indicatie kan zijn voor een mogelijke breuk;
- Controle van het draagvermogen.​
Lees meer: Controlemaatregelen na de installatie
Lees meer: Prefab fundering
Lees meer: Controle draagvermogen


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld