Totale heiproces

En hei-analyse is een meetmethode om het totale heiproces te monitoren. Dit is zeer geschikt om problemen die tijdens het heien zouden kunnen ontstaan te onderzoeken. Zo kan schade aan de paal ten gevolge van te hoge druk- of trekspanningen worden gemeten, evenals excentrisch heien, effect van de wisseling van de mutsvulling, de dynamische grondweerstand, enzovoort. 

Controles tijdens uitvoering

Hei-analyse

Totale heiproces

En hei-analyse is een meetmethode om het totale heiproces te monitoren. Dit is zeer geschikt om problemen die tijdens het heien zouden kunnen ontstaan te onderzoeken. Zo kan schade aan de paal ten gevolge van te hoge druk- of trekspanningen worden gemeten, evenals excentrisch heien, effect van de wisseling van de mutsvulling, de dynamische grondweerstand, enzovoort. 

Meetunit

Tijdens een hei-analyse worden twee sensoren op de paal gemonteerd. Elke sensor bestaat uit een kracht- en versnellingsopnemer. Met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkelde meetunit wordt waardevolle data geregistreerd, gemonitord en geanalyseerd, waaronder:

  • Krachts- en snelheidsreactie van de paal ten gevolge van de heiklap
  • Kalender, slagfrequentie en zakking per slag
  • Hamerefficiëntie en overgebrachte energie
  • Drukspanning en trekspanning tijdens het heien
  • Grondweerstand tijdens het heien (schacht en puntweerstand)

Gemeten overgebrachte energie

Met de metingen wordt de energie die is overgebracht in de paal gemeten tijdens het heien. Door de theoretische energieafgifte van het heiblok te vergelijken met wat daadwerkelijk in de paal is gekomen, wordt een indruk over het efficiency van het heiblok verkregen. Het grootste deel van de energie van de hamer word overgebracht naar de paal. Als gevolg van energieverlies is de overgebrachte energie lager dan de hamerenergie. De efficiëntie van de hamer wordt gedefinieerd als de ratio van de gemeten overgebrachte energie en de hamerenergie.

Gemeten spanningen

Uit de metingen kan de maximale drukspanning en trekspanning worden afgeleid. De gemeten waarden zijn de spanningen op het niveau van de sensoren (de rekstrookjes),  deze bevonden zich net onder de kop van de paal, meestal minimaal één maal de  schachtafmeting. Maar daarnaast kan door de analyse van golfvoortplanting een schatting van druk- en trekspanningen op elk ander niveau in de paal worden gemaakt. En dus kan worden geregistreerd of de druk- en trekspanningen binnen de grenzen blijft van de druksterkte en treksterkte vermeerderd met de voorspanning.

Trouble-shooting

Wanneer er schade aan de heipaal ontstaat, kan met een hei-analyse de oorzaak worden opgespoord. Het effect van genomen maatregelen kan tevens worden geconstateerd. Dit leidt tot een heiprotocol, waarmee de palen zonder problemen op diepte kunnen worden geheid.