Uitvoering van heiwerken

De draagkracht van de bouwput

Een vlak en draagkrachtig bouwterrein is van belang voor de begaanbaarheid en beloopbaarheid. De conditie van het bouwterrein is direct van invloed op de stabiliteit van het in te zetten materieel en op de arbeidsomstandigheden van het betrokken personeel.

Normvaststelling

Wanneer er twijfels bestaan over de draagkracht van de grond, kan een normvaststelling plaats vinden aan de hand van de meet- en beoordelingsmethode volgens CUR/CROW/Arbouw 2004-1. Dit kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld de heibaas, de machinist van de heistelling, een projectleider of uitvoerder van het heibedrijf.

Maatregelen

Uiteindelijk gaat het om de risico’s te beheersen. Wanneer de bouwput onvoldoende draagkrachtig is, dienen er maatregelen te worden genomen. De (hoofd)aannemer dient bij de inrichting van zijn bouwterrein hiermee rekening te houden.

zware machine